تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی – 30-11-2018

زمان: روز نخست                ارز: همه ارزها     واقعی:–                           پیش بینی:–    پیشین:–                           نمودار:– نشست های گروه 20 G20 منبع: گروه 20(آخرین اعلامیه) اعلام بعدی: 1 دسامبر 2018 توضیح: نشست های گروه 20 از سوی وزرای دارایی و بانکداران بانک های مرکزی از 20 کشور صنعتی از جمله گروه 7- کانادا، ایتالیا، فرانسه، آلمان، ژاپن، انگلیس و آمریکا…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی – 29-11-2018

زمان: 4:30 ارز:دلارنیوزلند واقعی:– پیش بینی:– پیشین:-37.1 نمودار:– اطمینان تجاری گروه بانکداری استرالیا و نیوزلند ANZ منبع: ANZ(آخرین اعلامیه) معیار: سطحی از شاخص انتشار مبتنی بر تولیدی ها، سازندگان، خرده فروشان، شرکت های کشاورزی و خدماتی های بررسی شده اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است بسامد: ماهانه به جز ژانویه حوالی…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی – 28-11-2018

زمان:0:30           ارز:دلار نیوزلند  واقعی:–                           پیش بینی:–    پیشین:–                           نمودار:– گزارش ثبات مالی رزرو بانک نیوزلند منبع: رزرو بانک نیوزلند(آخرین اعلامیه) اثر معمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است. بسامد: دوبار در سال اعلام بعدی: 29 می 2019 توضیح: کنفرانس رسانه ای معمولا 120 دقیقه پس از زمان اعلام برگزار…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی – 27-11-2018

  زمان: 19:30        ارز:دلارآمریکا   واقعی:–                           پیش بینی: 136.2                               پیشین:137.9       نمودار:– شاخص اطمینان مصرف کننده هیئت مدیره کنفرانس (انجمن تحقیقاتی جهانی) منبع: انجمن تحقیقاتی جهانی (آخرین اعلامیه) معیار: سطحی از شاخص کامپوزیت مبتنی بر خانوار های بررسی شده اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است بسامد: ماهانه در آخرین سه شنبه ماه جاری…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی – 26-11-2018

زمان:2:15         ارز:دلارنیوزلند     واقعی:–             پیش بینی:0.1%              پیشین:1.1%      نمودار:– خرده فروشی سه ماهه منبع: آمار نیوزلند(آخرین اعلامیه) معیار: تغییر در ارزش نهایی فروش با تورم تنظیمی در سطح خرده فروشی اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است بسامد: سه ماهه حدود 45 روز پس از پایان ماه اعلام بعدی: 25 فوریه 2019 توضیح: اگرچه…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی – 23-11-2018

زمان: 18:00      ارز:دلارکانادا      واقعی:–            پیش بینی:0.1%              پیشین:-0.4%            نمودار:– CPI ماهانه منبع: آمار کانادا(آخرین اعلامیه) معیار: تغییر در بهای کالاها و خدمات خریداری شده از سوی مصرف کننده اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است بسامد: ماهانه حدود 20 روز پس از پایان ماه اعلام بعدی: 19 دسامبر 2018 توضیح: این داده مهم…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی – 21-11-2018

زمان: 18:00      ارز:دلارآمریکا    واقعی:–            پیش بینی:0.4%              پیشین:0.0%            نمودار:– سفارشات ماهانه کالاهای بادوام core منبع: دفتر آمار(آخرین اعلامیه) معیار: تغییر در ارزش نهایی سفارشات خرید جدید از سوی تولید کننده برای کالاهای بادوام به جز آیتم حمل و نقل اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است بسامد: ماهانه حدود 26 روز پس از…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی – 16-11-2018

زمان: 13:00      ارز:یورو            واقعی:–            پیش بینی:–        پیشین:–            نمودار:– سخنرانی ریاست ECB، ماریو دراگی شرح: به منظور سخنرانی در کنگره بانکداری اروپا در فرانکفورت منبع: بانک مرکزی اروپا(آخرین اعلامیه) سخنران: ماریو دراگی اثر معمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است. توضیح: ریاست از نوامبر 2011- نوامبر 2019. اغلب طی…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی – 15-11-2018

زمان:3:30         ارز:دلارآمریکا    واقعی:–            پیش بینی:–        پیشین:–            نمودار:– سخنرانی ریاست فدرال رزرو، ژروم پاول شرح: به منظور سخنرانی همراه با رابرت کاپلان ریاست فدرال رزرو دالاس درمورد مسائل اقتصادی در رویدادی به میزبانی فدرال ررزو بانک دالاس همراه با جلسه پرسش و پاسخ منبع: فدرال رزرو (آخرین اعلامیه) سخنران: ژروم پاول اثر معمول: تمایل بیش از…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی – 14-11-2018

زمان:5:00         ارز: دلار استرالیا             واقعی:–            پیش بینی:0.6%              پیشین:0.6%            نمودار:– شاخص سه ماهه بهای دستمزد منبع:دفتر آمار استرالیا(آخرین اعلامیه) اندازه: تغییر در ارزش کسب و کار و پرداخت دولتی درازای کارگر به جز پاداش ها اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است بسامد: سه ماهه حدود 45 روز پس از پایان ماه…