تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی – 30-07-2019

  زمان:انتخابی                      ارز:ین ژاپن          واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:                   نمودار: گزارش چشم انداز BOJ منبع: بانک ژاپن(آخرین اعلامیه). اثر معمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است. بسامد: سه ماهه. اعلام بعدی: 31 اکتبر 2019. توضیح:منبع، بسامد اعلام را از شش ماهه به سه ماهه از ژانویه 2016 تغییر داد.…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی – 31-07-2019

  زمان:5:30                           ارز:یوان چین      واقعی:                   پیش بینی:49.6   پیشین:49.4                          نمودار: PMI تولید منبع: CFLP(آخرین اعلامیه). معیارها: سطحی از شاخص پراکندگی مبتنی بر مدیران خرید بررسی شده در صنعت تولید. اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: ماهانه در آخرین روز از ماه جاری. اعلام بعدی: 31 اوت 2019. توضیح: بالای 50 نشانه…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی – 26-07-2019

  زمان:17:00                         ارز:دلارآمریکا   واقعی:                   پیش بینی:1.8%                 پیشین:3.1%                       نمودار: GDP سه ماهه اولیه منبع: دفتر تحلیل اقتصادی(آخرین اعلامیه). معیار: تغییر سالانه در ارزش مبتنی بر تورم کالاها و خدمات تهیه شده. اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: سه ماهه حدود 30 روز پس از پایان ماه. اعلام بعدی: 30 اکتبر…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی – 24-07-2019

  زمان:11:45                        ارز:یورو                واقعی:                   پیش بینی:52.7   پیشین:52.9          نمودار: PMI فلش خدماتی فرانسه منبع: مارکیت(آخرین اعلامیه). معیار:سطحی از شاخص پراکندگی مبتنی بر مدیران خرید بررسی شده در صنعت خدماتی. اثر معمول:واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: ماهانه حدود 3 هفته به ماه جاری. اعلام بعدی: 23 اوت 2019. توضیح: بالای 50.0 نشانه توسعه…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی – 22-07-2019

  زمان:19:30                         ارز:ین ژاپن          واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:                   نمودار: سخنرانی ریاست بانک ژاپن کورودا شرح: به منظور سخنرانی در صندوق بین المللی پول در واشنگتون. منبع: بانک ژاپن(آخرین اعلامیه). سخنران: هاروهیکو کورودا. اثر معمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است. توضیح: ریاست از مارچ 2013- آپریل 2023 اغلب…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی – 19-07-2019

  زمان:17:00                         ارز:دلارکانادا     واقعی:                   پیش بینی:0.3% پیشین:0.1%                       نمودار: خرده فروشی core ماهانه منبع: آمار کانادا(آخرین اعلامیه). معیار: تغییر در ارزش نهایی فروش در سطح خرده فروشی به جز ماشین. اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: ماهانه حدود 50 روز پس از پایان ماه. اعلام بعدی: 23 اوت 2019. توضیح: فروش…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی – 16-07-2019

  زمان:3:15                           ارز:دلارنیوزلند   واقعی:                   پیش بینی:0.6% پیشین:0.1%                       نمودار: CPI سه ماهه منبع: آمار نیوزلند(آخرین اعلامیه). معیار: تغییر در قیمت کالاها و خدمات خریداری شده از سوی مصرف کننده. اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: سه ماهه حدود 18 روز پس از پایان ماه. اعلام بعدی: 15 اکتبر 2019. توضیح: تأخیر…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی – 17-07-2019

  زمان:0:00                            ارز:دلارآمریکا                   واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:                   نمودار: سخنرانی عضو FOMC؛ ایوانز شرح: به منظور سخنرانی در برنامه تلویزیونی شبکه CNBC همراه با پرسش و پاسخ مخاطبین. منبع: فدرال رزرو بانک شیکاگو(آخرین اعلامیه). سخنران: ریاست فدرال رزرو بانک شیکاگو؛ چارلز ایوانز. اثرمعمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است.…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی – 12-07-2019

زمان:17:00                         ارز:دلارآمریکا   واقعی:                   پیش بینی:0.1% پیشین:0.1%                       نمودار: PPI ماهانه منبع: دفتر آمار کارگری آمریکا(آخرین اعلامیه). معیار: تغییر در بهای تمام شده کالاها و خدمات فروخته شده از سوی تهیه کننده. اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: ماهانه حدود 14 روز پس از پایان ماه. اعلام بعدی: 9اوت 2019. توضیح: منبع،…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی – 11-07-2019

  زمان:17:00                         ارز:دلارآمریکا   واقعی:                   پیش بینی:0.0% پیشین:0.1%                       نمودار: CPI ماهانه منبع: دفتر آمار کارگری آمریکا(آخرین اعلامیه). معیار: تغییر در بهای کالاها و خدمات تهیه شده از سوی مصرف کننده. اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: ماهانه حدود 16 روز پس از پایان ماه. اعلام بعدی: 13 اوت 2019. دلیل اهمیت…