تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی _ 23 -10-2018

زمان: 19:50      ارز:پوندبریتانیا    واقعی:–            پیش بینی:–        پیشین:–            نمودار:– سخنرانی ریاست بانک انگلیس شرح: به منظور سخنرانی درمورد هوش مصنوعی و اقتصاد جهانی در نشست سالانه مکانیزم یادگیری و بازار هوشمند به میزبانی دانشگاه تورنتو منبع: بانک انگلیس(آخرین اعلامیه) سخنران: مارک کارنی(ریاست) اثر معمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی _ 19 -10-2018

زمان:6:30         ارز:یوان چین      واقعی:–            پیش بینی:6.6%              پیشین:6.7%            نمودار:– GDP سه ماهه/ سالانه منبع: دفتر آمار ملی(آخرین اعلامیه) اندازه: تغییر در ارزش تورم تنظیم شده کالاها و خدمات تهیه شده اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است بسامد: سه ماهه حدود 18 روز پس از پایان سه ماه توضیح: داده ها ارزش…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی _ 18 -10-2018

زمان: 5:00 ارز:دلار استرالیا واقعی:– پیش بینی:15.2K پیشین:44.0K نمودار:– تغییرات اشتغال منبع: دفر آمار استرالیا (آخرین اعلامیه) اندازه: تغییر در تعداد افراد شاغل طی ماه گذشته اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است بسامد: ماهانه حدود 15 روز پس از پایان ماه اعلام بعدی: 15 نوامبر 2018 توضیح: یک داده اقتصادی حیاتی…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی – 16-10-2018

زمان: 2:15        ارز:دلارنیوزلند    واقعی:–            پیش بینی: 0.7%             پیشین:0.4%            نمودار:– CPI سه ماهه منبع: آمار نیوزلند(آخرین اعلامیه) اندازه: تغییر در بهای کالاها و خدمات خریداری شده از سوی مصرف کننده اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است بسامد: سه ماهه حدود 18 روز پس از پایان سه ماه توضیح: این داده دیرهنگام ترین…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی – 15-10-2018

زمان:17:00       ارز: دلارآمریکا   واقعی:–            پیش بینی:0.3%              پیشین:0.4%            نمودار:– خرده فروشی ماهانه core منبع: دفتر آمار(آخرین اعلامیه) اندازه: تغییر در ارزش نهایی فروش در سطح خرده فروشی به جز ماشین اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است بسامد: ماهانه حدود 13 روز پس از پایان ماه اعلام بعدی: 15 نوامبر 2018 توضیح: فروش…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی – 12-10-2018

زمان:آزمایشی     ارز:دلار آمریکا   واقعی:–            پیش بینی:–        پیشین:–            نمودار:– گزارش ارزی خزانه داری منبع: دپارتمان خزانه داری آمریکا (آخرین اعلامیه) بسامد: دو بار در سال توضیح: منبع، زمان انتشار مشخصی ندارد و این گزارش تا چند روز تأخیر دارد- زمان رویداد با عنوان «آزمایشی» تا زمان صدور گزارش مشخص می شود. اثر بازار متنوع است و…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی – 11-10-2018

زمان: آزمایشی    ارز: دلارآمریکا   واقعی:–            پیش بینی:–        پیشین:–            نمودار:– گزارش ارزی خزانه داری منبع: دپارتمان خزانه داری آمریکا (آخرین اعلامیه) بسامد: دو بار در سال توضیح: منبع، زمان انتشار قابل اعتمادی ندارد و چندین روز در انتشار آن تاخیر پیش می آید- این رویداد با عنوان « آزمایشی» تا صدور اعلامیه فهرست می شود. اثرات…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی – 10-10-2018

زمان: 13:00      ارز:پوندبریتانیا    واقعی:–            پیش بینی: 0.1%             پیشین:0.3%            نمودار:– GDP ماهانه منبع: دفتر آمار ملی (آخرین اعلامیه) اندازه: تغییر در GVA نهایی کالاها و خدمات تهیه شده اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است بسامد: ماهانه حدود 40 روز پس از پایان ماه اعلام بعدی: 9 نوامبر 2018 توضیح: انگلیس معروف است…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی – 9-10-2018

زمان: 13:00      ارز:پوندبریتانیا    واقعی:–            پیش بینی: 0.1%             پیشین:0.3%            نمودار:– GDP ماهانه منبع: دفتر آمار ملی (آخرین اعلامیه) اندازه: تغییر در GVA نهایی کالاها و خدمات تهیه شده اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است بسامد: ماهانه حدود 40 روز پس از پایان ماه اعلام بعدی: 9 نوامبر 2018 توضیح: انگلیس معروف است…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی – 5-10-2018

زمان: 6:00        ارز:دلاراسترالیا               واقعی:–            پیش بینی:0.3%              پیشین:0.0%             نمودار:– خرده فروشی ماهانه منبع: دفتر آمار استرالیا(آخرین اعلامیه) اندازه: تغییر در ارزش نهایی فروش در سطح خرده فروشی اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است بسامد: ماهانه حدود 35 روز پس از پایان ماه اعلام بعدی: 2 نوامبر 2018 توضیح: ابتدایی ترین نگاه…