تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی – 25-04-2019

  زمان:اختیاری              ارز:ین ژاپن          واقعی:           پیش بینی:        پیشین:            نمودار: گزارش چشم انداز BOJ منبع: بانک ژاپن(آخرین اعلامیه) اثر معمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است. بسامد: سه ماهه. اعلام بعدی: 30 جولای 2019. توضیح: منبع، بسامد اعلام را از شش ماهه به سه ماهه از ژانویه 2016 تغییر…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی – 24-04-2019

  زمان:6:00            ارز:دلاراسترالیا                  واقعی:                   پیش بینی:0.2%                 پیشین:0.5%                       نمودار: CPI سه ماهه منبع: دفتر آمار استرالیا(آخرین اعلامیه) معیار: تغییر در بهای کالاها و خدمات خریداری شده از سوی مصرف کننده. اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: سه ماهه حدود 25 روز پس از پایان سه ماه. اعلام بعدی: 31 جولای…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی – 18-04-2019

زمان:6:00                            ارز:دلاراسترالیا                  واقعی:                   پیش بینی:15.2K                              پیشین:4.6K                        نمودار: تغییرات استخدامی منبع: دفتر آمار استرالیا(آخرین اعلامیه) معیار: تغییر در تعداد افراد استخدام شده طی ماه گذشته. اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: ماهانه حدود 15 روز پس از پایان ماه. اعلام بعدی: 16 می 2019. توضیح: یک داده اقتصادی حیاتی…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی – 17-04-2019

  زمان:3:15                           ارز:دلارنیوزلند                   واقعی:                   پیش بینی:0.3% پیشین:0.1%                       نمودار: CPI سه ماهه منبع: آمار نیوزلند(آخرین اعلامیه) معیار: تغییر در بهای کالاها و خدمات خریداری شده از سوی مصرف کننده. اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: سه ماهه حدود 18 روز پس از پایان ماه. اعلام بعدی: 16 جولای 2019. توضیح: درارتباط…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی – 16-04-2019

  زمان:6:00                            ارز:دلاراسترالیا  واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:                   نمودار: گزارشات نشست سیاست پولی منبع: رزرو بانک استرالیا(آخرین اعلام) اثر معمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است. بسامد: 11 بار درسال 2 هفته پس از اعلام نرخ نقدینگی. اعلام بعدی: 21 می 2019. توضیح: منبع برای نخستین بار در دسامبر…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی – 15-04-2019

    زمان:19:00                          ارز:دلارکانادا                     واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:                   نمودار: بررسی چشم انداز تجاری BOC منبع: بانک کانادا(آخرین اعلامیه) اثر معمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است. بسامد: سه ماهه توضیح: این گزارش به میزان زیادی باتوجه به منبع خود و زمان مربوط به تصمیم گیری های نرخ بهره…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی – 12-04-2019

  زمان:انتخابی                        ارز:یوان چین        واقعی:                   پیش بینی:              2B           پیشین:34B                             نمودار: تراز معاملاتی منبع: CGAC( آخرین اعلامیه) معیار: تفاوت در ارزش بین کالاهای صادراتی و وارداتی طی ماه گذشته اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: ماهانه حدود 10 روز پس از پایان ماه. اعلام بعدی: 8 می 2019. توضیح: منبع، برنامه…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی – 10-04-2019

  زمان:13:00                         ارز:پوندانگلیس                   واقعی:                   پیش بینی:0.2%                 پیشین:0.5%                       نمودار: GDP ماهانه منبع: دفتر آمار ملی(آخرین اعلامیه) معیار: تغییر در ارزش نهایی کالاها و خدمات تولید شده. اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: ماهانه حدود 40 روز پس از پایان ماه. اعلام بعدی: 10 می 2019. توضیح: منبع برای نخستین…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی – 05-04-2019

  زمان:17:00                         ارز:دلارکانادا                     واقعی:                   پیش بینی:-10.0K                             پیشین:55.9K                     نمودار: تغییرات اشتغال منبع: آمار کانادا(آخرین اعلامیه) معیار: تغییر در تعداد افراد شاغل طی ماه گذشته. اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: ماهانه حدود 8 روز پس از پایان ماه. اعلام بعدی: 10 می 2019. توضیح: داده اقتصادی حیاتی که کمی…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی – 03-04-2019

زمان:5:00                            ارز:دلاراسترالیا                  واقعی:                   پیش بینی:0.3%                 پیشین:0.1%                       نمودار: خرده فروشی ماهانه منبع: دفتر آمار استرالیا(آخرین اعلامیه) معیار: تغییر در ارزش نهایی فروش در سطح خرده فروشی اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: ماهانه حدود 35 روز پس از پایان ماه. اعلام بعدی: 7 می 2019. توضیح: ابتدائی ترین نگاه…