تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی – 07-02-2019

زمان:2:15                            ارز:دلار نیوزلند    واقعی:                   پیش بینی:              0.3%      پیشین:    1.1%      نمودار: تغییرات سه ماهه اشتغال منبع: آمار نیوزلند( آخرین اعلامیه) معیار: تغییر در تعداد افراد استخدامی اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است بسامد: سه ماهه حدود 35 روز پس از پایان سه ماه اعلام بعدی: 1 می 2019 توضیح: اگرچه این داده…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی – 06-02-2019

زمان:6:00                           ارز:دلاراسترالیا                  واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:                   نمودار: سخنرانی فیلیپ لاو ریاست RBA شرح: به منظور سخنرانی در کلاب رسانه ملی در سیدنی همراه با پرسش و پاسخ مخاطبان منبع:  رزرو بانک استرالیا(آخرین اعلامیه) سخنران: ریاست رزرو بانک،فیلیپ لاو اثر معمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است. توضیح: ریاست…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی – 05-02-2019

زمان:5:00                           ارز:دلاراسترالیا                  واقعی:                   پیش بینی:0.0%                 پیشین:   0.4%    نمودار: خرده فروشی ماهانه منبع: دفتر آمار استرالیا(آخرین اعلامیه) معیار: تغییر در ارزش نهایی فروش در سطح خرده فروشی اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است بسامد: ماهانه حدود 35 روز پس از پایان ماه اعلام بعدی:  7 مارچ 2019 توضیح: ابتدائی ترین نگاه…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی – 01-02-2019

زمان:18:00                         ارز:دلارآمریکا                   واقعی:                   پیش بینی:0.3%                 پیشین:   0.4%    نمودار: میانگین درآمدهای ساعتی ماهانه منبع: دفتر آمار کارگری(آخرین اعلامیه) معیار: تغییر در بهای پرداخته شده در ازای کارگر به جز شرکت های صنعتی اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارزش ارز است بسامد: ماهانه معمولا در نخستین جمعه پس از پایان ماه اعلام بعدی:…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی – 31-01-2019

زمان:0:00                           ارز:دلارآمریکا                   واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:                   نمودار: نشست خبری FOMC منبع: فدرال رزرو(آخرین اعلامیه) سخنران: ریاست فدرال رزرو اثر معمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است. بسامد: 8 بار در سال اعلام بعدی: 20 مارچ 2019 توضیح: این نشست دو بخش دارد- بخش نخست خوانش بیانیه و بعد…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی – 30-01-2019

زمان:5:00                           ارز:دلاراسترالیا                  واقعی:   پیش بینی:0.4%                 پیشین:0.4%                       نمودار: CPI سه ماهه منبع: دفتر آمار استرالیا(آخرین اعلامیه) معیار: تغییر در بهای کالاها و خدمات خریداری شده از سوی مصرف کننده اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است بسامد: سه ماهه حدود 25 روز پس از پایان سه ماه اعلام بعدی: 24 آوریل 2019…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی – 29-01-2019

زمان: 19:30                        ارز:دلارآمریکا     واقعی:                   پیش بینی:125.0                    پیشین:128.1          نمودار: اطمینان مصرف کننده هیئت مدیره کنفرانس منبع: CB (آخرین اعلامیه) معیار: سطحی از شاخص کامپوزیت مبتنی بر خانوارهای بررسی شده اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است بسامد: ماهانه در آخرین سه شنبه ماه جاری اعلام بعدی: 26 فوریه 2019 دلیل اهمیت برای معامله…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی – 24-01-2019

زمان:5:00           ارز:دلاراسترالیا  واقعی:                   پیش بینی:17.3K                           پیشین:   37.0K                  نمودار: تغییرات اشتغال منبع: دفتر آمار استرالیا(آخرین اعلامیه) معیار: تغییر در تعداد افراد شاغل طی ماه گذشته اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است بسامد: ماهانه حدود 15 روز پس از پایان ماه اعلام بعد: 21 فوریه 2019 توضیح: یک داده اقتصادی حیاتی که…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی – 23-01-2019

زمان:2:15                           ارز:دلارنیوزلند   واقعی:                   پیش بینی:0.0%                 پیشین:   0.9%    نمودار: CPI سه ماهه منبع: آمار نیوزلند( آخرین اعلامیه) معیار: تغییر در بهای کالاها و خدمات خریداری شده از سوی مصرف کننده اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است بسامد: سه ماهه حدود 18 روز پس از پایان سه ماه اعلام بعدی: 17آوریل 2019…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی – 22-01-2019

زمان:14:00                         ارز:پوندانگلیس   واقعی:                   پیش بینی:3.3%                 پیشین:   3.3%    نمودار: شاخص میانگین درآمد 3 ماه/ سالانه منبع: دفتر آمار ملی(آخرین اعلامیه) معیار: تغییر در بهای دستمزدی که دولت و کسب و کار در ازای کارگر میپردازد از جمله پاداش ها اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است بسامد: ماهانه حدود 45 روز پس…