تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی 2020/05/29

  زمان:17:00                         ارز:دلارکانادا     واقعی:                   پیش بینی:-9.0%                           پیشین:0.0%                       نمودار: GDP ماهانه منبع: آمار کانادا(آخرین اعلامیه). معیار: تغییر در ارزش مبتنی بر تورم کالاها و خدمات خریداری شده. اثرمعمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: ماهانه حدود 60روز پس از پایان ماه. اعلام بعدی: 30ژوئن 2020. دلیل اهمیت برای معامله گر: معیاری…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی 2020/05/27

  زمان:1:30                           ارز:دلارکانادا                     واقعی:                   پیش بینی:                            پیشین:                   نمودار: سخنرانی ریاست بانک کانادا، پولوز شرح: به منظور سخنرانی مجازی همراه با معاون ارشد بانک کارولین ویلکینز پیش از کمیته سنا با موضوع امور مالی داخلی. منبع: بانک کانادا(آخرین اعلامیه). سخنران: استفان پولوز. اثرمعمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است.…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی 2020/05/21

  زمان:7:00                           ارز:دلاراسترالیا                  واقعی:                   پیش بینی:                            پیشین:                   نمودار: سخنرانی ریاست رزرو بانک استرالیا، لاو شرح: به منظور شرکت در پنل مباحثه در انستیتو خدمات مالی استرالیا در سیدنی همراه با پرسش و پاسخ. منبع: رزرو بانک استرالیا(آخرین اعلامیه). سخنران: فیلیپ لاو. اثرمعمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است.…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی 2020/05/20

زمان:18:00                         ارز:پوند                واقعی:                   پیش بینی:                            پیشین:                   نمودار: سخنرانی ریاست بانک انگلیس، بیلی شرح: به منظور سخنرانی همراه با سه عضو MPC درمورد اثراقتصادی کووید-19 پیش از کمیته انتخابی خزانه داری در لندن. منبع: بانک انگلیس(آخرین اعلامیه). سخنران: اندرو بیلی. اثرمعمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است. توضیح: ریاست…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی 2020/05/15تقویم اقتصادی

  زمان:10:30                         ارز:یورو                واقعی:                   پیش بینی:-2.3%                              پیشین:0.0%                       نمودار: GDP مقدماتی سه ماهه آلمان منبع: دفتر آمار فدرال آلمان Destatis(آخرین اعلامیه). معیار: تغییر در ارزش مبتنی بر تورم کالاها و خدمات تهیه شده. اثرمعمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: سه ماهه حدود 45 روز پس از پایان سه ماه. اعلام بعدی:…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی 2020/05/14تقویم اقتصادی

  زمان:0:40                           ارز:دلارنیوزلند                   واقعی:                   پیش بینی:                            پیشین:                   نمودار: سخنرانی ریاست رزرو بانک نیوزلند، اُر شرح: به منظور سخنرانی درمورد بیانیه سیاست پولی پیش از کمیته گزینش مالی و اجرایی در ولینگتن. منبع: رزرو بانک نیوزلند(آخرین اعلامیه). سخنران: آدرین ار. اثرمعمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است. توضیح: ریاست…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی 2020/05/13تقویم اقتصادی

  زمان:6:30                           ارز:دلارنیوزلند   واقعی:                   پیش بینی:0.25%                             پیشین:0.25%                    نمودار: نرخ رسمی نقدینگی منبع: رزرو بانک نیوزلند(آخرین اعلامیه). معیار: نرخ بهره در بانکهایی که بالانس های نگهداری شده در رزرو بانک را شبانه به سایر بانکها وام می دهند. اثرمعمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: 7بار در سال. اعلام بعدی: 24ژوئن 2020.…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی 2020/05/12تقویم اقتصادی

  زمان:17:00                         ارز:دلارآمریکا                   واقعی:                   پیش بینی:-0.7%                              پیشین:-.4%                        نمودار: CPI ماه به ماه منبع: دفتر آمار کارگری آمریکا(آخرین اعلامیه). معیار: تغییر در قیمت کالاها و خدمات خریداری شده از سوی مصرف کننده. اثرمعمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: ماهانه حدود 16 روز پس از پایان ماه. اعلام بعدی: 10ژوئن 2020. دلیل…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی 2020/05/11تقویم اقتصادی

  زمان:5:30                           ارز:دلارنیوزلند                   واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:-66.6                        نمودار: رضایت تجاری ANZ (گروه بانکداری استرالیا و نیوزلند) اطلاعیه: منبع یک اعلامیه موقتی را برای پوشش اثر ویروس کرونا صادر میکند. منبع: ANZ(آخرین اعلامیه). معیار: سطحی از شاخص پراکندگی مبتنی بر تولیدکنندگان، ساختمان سازها، خرده فروشان، شرکت های کشاورزی و خدماتی های بررسی شده. اثرمعمول: واقعی بهتر…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی 2020/05/07تقویم اقتصادی

  زمان:6:00                            ارز:دلاراسترالیا                  واقعی:   پیش بینی:6.40B                               پیشین:4.36B                      نمودار: بالانس معاملاتی منبع: دفتر آمار استرالیا(آخرین اعلامیه). معیار: تفاوت در ارزش کالاها و خدمات صادراتی و وارداتی طی ماه گزارش شده. اثرمعمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: ماهانه حدود 35 روز پس از پایان ماه. اعلام بعدی: 4ژوئن 2020. توضیح: عدد مثبت…