تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی – 20-06-2019

  زمان:انتخابی                      ارز:ین ژاپن          واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:                   نمودار: نشست خبری BOJ منبع: بانک ژاپن. سخنران: ریاست بانک. اثر معمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است. بسامد: 8بار در سال. اعلام بعدی: 30 جولای 2019. توضیح: منبع بسامد اعلام را از حدود 14 بار در سال به 8بار…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی – 19-06-2019

  زمان:4:30صبح                  ارز:پوندانگلیس   واقعی:                   پیش بینی:2.0%                 پیشین:2.1%                       نمودار: CPI سالانه منبع: دفتر آمار ملی(آخرین اعلامیه). معیار: تغییر در بهای کالاها و خدمات تهیه شده از سوی مصرف کننده. اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: ماهانه حدود 16 روز پس از پایان ماه. اعلام بعدی: 17 جولای 2019. توضیح: این…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی – 18-06-2019

  زمان:4 صبح                        ارز:یورو                واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:                   نمودار: سخنرانی ریاست ECB؛ ماریو دراگی شرح: به منظور سخنرانی در فروم ECB با موضوع بانکداری مرکزی در سینترا. منبع: بانک مرکزی اروپا(آخرین اعلامیه). سخنران: ماریو دراگی. اثر معمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است. توضیح: ریاست از نوامبر 2011-…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی – 17-06-2019

  زمان:1:00بامداد                ارز:یورو                واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:                   نمودار: سخنرانی ریاست بانک مرکزی اروپا، ماریو دراگی شرح: به منظور ارائه سخنرانی افتتاحیه در فروم ECB با موضوع بانکداری مرکزی در پرتقال. منبع: بانک مرکزی اروپا(آخرین اعلامیه). سخنران: ماریو دراگی. اثر معمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است. اعلام بعدی:…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی – 14-06-2019

  زمان:8:30صبح                  ارز:دلارآمریکا   واقعی:                   پیش بینی:0.5%                 پیشین:0.1%                       نمودار: خرده فروشی های ماهانه core منبع: دفتر آمارآمریکا(آخرین اعلامیه). معیار: تغییر در ارزش نهایی فروش در سطح خرده فروشی به جز ماشین. اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: ماهانه حدود 13 روز پس از پایان ماه. اعلام بعدی: 16 جولای 2019.…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی – 13-06-2019

زمان:3:30صبح ارز:فرانک سوئیس واقعی: پیش بینی: پیشین: نمودار:ارزیابی سیاست پولی SNBمنبع: بانک ملی سوئیس(آخرین اعلامیه).اثر معمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است.بسامد: سه ماهه.اعلام بعدی: 19 سپتامبر 2019.دلیل اهمیت برای معامله گر: ابزاری مهم برای بانک سوئیس برای ارتباط با سرمایه گذاران درمورد سیاست پولی است. دربردارنده نتیجه…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی – 12-06-2019

  زمان:4:15 صبح                 ارز:یورو                واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:                   نمودار: سخنرانی ریاست ECB، ماریو دراگی شرح: به منظور سخنرانی افتتاحیه در کنفرانس بانک مرکزی اروپا در کشورهای مرکزی، شرقی و جنوب شرق اروپا در فرانکفورت. منبع: بانک مرکزی اروپا(آخرین اعلامیه). سخنران: ماریو دراگی. اثر معمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی – 11-06-2019

زمان:4:30                      ارز:پوند  واقعی:                پیش بینی:2.9%    پیشین:3.2%                    نمودار: میانگین شاخص سه ماهه/سالانه درآمدها منبع: دفتر آمار ملی(آخرین اعلامیه). معیار: تغییر در بهای کسب و کار و پرداختی دولت درازای هرکارگر از جمله پاداش. اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: ماهانه حدود 45 روز پس از پایان ماه. اعلام بعدی: 16 جولای…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی – 10-06-2019

زمان:4:30                          ارز:پوندانگلیس   واقعی:                   پیش بینی:-0.1%                              پیشین:-0.1%                     نمودار: GDP ماهانه منبع: دفتر آمار ملی(آخرین اعلامیه). معیار: تغییر در ارزش نهایی کالاها و خدمات تهیه شده. اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: ماهانه حدود 40 روز پس از پایان ماه. اعلام بعدی: 10 جولای 2019. توضیح: منبع برای نخستین بار…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی – 06-06-2019

  زمان:4:25                          ارز:ین ژاپن          واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:                   نمودار: سخنرانی ریاست BOJ، کورودا شرح: به منظور سخنرانی در نشست بهاره موسسه مالی بین المللی در توکیو همراه با پرسش مخاطب. منبع: بانک ژاپن(آخرین اعلامیه). سخنران: هاروهیکو کورودا. اثر معمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است. توضیح: ریاست از…