تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی 2020/05/15تقویم اقتصادی

  زمان:10:30                         ارز:یورو                واقعی:                   پیش بینی:-2.3%                              پیشین:0.0%                       نمودار: GDP مقدماتی سه ماهه آلمان منبع: دفتر آمار فدرال آلمان Destatis(آخرین اعلامیه). معیار: تغییر در ارزش مبتنی بر تورم کالاها و خدمات تهیه شده. اثرمعمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: سه ماهه حدود 45 روز پس از پایان سه ماه. اعلام بعدی:…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی 2020/05/14تقویم اقتصادی

  زمان:0:40                           ارز:دلارنیوزلند                   واقعی:                   پیش بینی:                            پیشین:                   نمودار: سخنرانی ریاست رزرو بانک نیوزلند، اُر شرح: به منظور سخنرانی درمورد بیانیه سیاست پولی پیش از کمیته گزینش مالی و اجرایی در ولینگتن. منبع: رزرو بانک نیوزلند(آخرین اعلامیه). سخنران: آدرین ار. اثرمعمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است. توضیح: ریاست…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی 2020/05/13تقویم اقتصادی

  زمان:6:30                           ارز:دلارنیوزلند   واقعی:                   پیش بینی:0.25%                             پیشین:0.25%                    نمودار: نرخ رسمی نقدینگی منبع: رزرو بانک نیوزلند(آخرین اعلامیه). معیار: نرخ بهره در بانکهایی که بالانس های نگهداری شده در رزرو بانک را شبانه به سایر بانکها وام می دهند. اثرمعمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: 7بار در سال. اعلام بعدی: 24ژوئن 2020.…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی 2020/05/12تقویم اقتصادی

  زمان:17:00                         ارز:دلارآمریکا                   واقعی:                   پیش بینی:-0.7%                              پیشین:-.4%                        نمودار: CPI ماه به ماه منبع: دفتر آمار کارگری آمریکا(آخرین اعلامیه). معیار: تغییر در قیمت کالاها و خدمات خریداری شده از سوی مصرف کننده. اثرمعمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: ماهانه حدود 16 روز پس از پایان ماه. اعلام بعدی: 10ژوئن 2020. دلیل…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی 2020/05/11تقویم اقتصادی

  زمان:5:30                           ارز:دلارنیوزلند                   واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:-66.6                        نمودار: رضایت تجاری ANZ (گروه بانکداری استرالیا و نیوزلند) اطلاعیه: منبع یک اعلامیه موقتی را برای پوشش اثر ویروس کرونا صادر میکند. منبع: ANZ(آخرین اعلامیه). معیار: سطحی از شاخص پراکندگی مبتنی بر تولیدکنندگان، ساختمان سازها، خرده فروشان، شرکت های کشاورزی و خدماتی های بررسی شده. اثرمعمول: واقعی بهتر…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی 2020/05/07تقویم اقتصادی

  زمان:6:00                            ارز:دلاراسترالیا                  واقعی:   پیش بینی:6.40B                               پیشین:4.36B                      نمودار: بالانس معاملاتی منبع: دفتر آمار استرالیا(آخرین اعلامیه). معیار: تفاوت در ارزش کالاها و خدمات صادراتی و وارداتی طی ماه گزارش شده. اثرمعمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: ماهانه حدود 35 روز پس از پایان ماه. اعلام بعدی: 4ژوئن 2020. توضیح: عدد مثبت…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی 2020/05/06تقویم اقتصادی

  زمان:3:15                           ارز:دلارنیوزلند   واقعی:                   پیش بینی:-0.2%                              پیشین:0.0%                       نمودار: تغییرات اشتغال سه ماهه منبع: آمار نیوزلند(آخرین اعلامیه). معیار: تغییر در تعداد افراد شاغل. اثرمعمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: سه ماهه حدود 35 روز پس از پایان سه ماه. اعلام بعدی: 5 پنج اوت 2020. توضیح: اگرچه این داده بسیار دیر…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی 2020/04/30تقویم اقتصادی

  زمان:5:30                           ارز:یوان چین                      واقعی:50.8                         پیش بینی:51.0                   پیشین:52.0                          نمودار: PMI تولید منبع: CFLP(آخرین اعلامیه). معیار: سطحی از شاخص پراکندگی مبتنی بر مدیران خرید بررسی شده در صنعت تولید. اثرمعمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: ماهانه در آخرین روز از ماه جاری. اعلام بعدی: 30 می 2020. توضیح: بالای 50.0 نشانه…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی 2020/04/28تقویم اقتصادی

  زمان:18:30                        ارز:دلارآمریکا                   واقعی:   پیش بینی:90.1                   پیشین:12.0                          نمودار: رضایت مصرف کننده CB منبع: موسسه هیئت مدیره کنفرانس(آخرین اعلامیه). معیار: سطحی از شاخص پراکندگی مبتنی بر خانوارهای بررسی شده. اثرمعمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: ماهانه در آخرین سه شنبه ماه جاری. اعلام بعدی: 26 می 2020. دلیل اهمیت برای معامله…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی 2020/04/24تقویم اقتصادی

  زمان:2:13                           ارز:دلارآمریکا                   واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:                   نمودار: سخنرانی رئیس جمهور ترامپ اطلاعیه: رویداد در زمان انتشار در تقویم افزوده شد. شرح: به منظور برگزاری نشست خبری درمورد ویروس کرونا در کاخ سفید. منبع: کاخ سفید(آخرین اعلامیه(. سخنران: دونالد ترامپ. توضیح: ریاست از ژانویه 2017-ژانویه 2021. او درمورد موضوعات گسترده ای سخنرانی میکند- فقط سخنرانی…