تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی – 25-08-2019

زمان:روز دوم ارز:همه ارزها واقعی: پیش بینی: پیشین: نمودار:نشست های گروه 7شرح: به منظور دیدار درمورد رشته ای از مسائل اقتصاد جهانی از جمله ارزهای دیجیتال و سیاست های تجاری در فرانسه.اعلام بعدی: 26 اوت 2019توضیح: نشست های گروه 7 از سوی وزرای مالی و بانکداران بانک های مرکزی 7 کشور صنعتی برگزار می شود-…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی – 23-08-2019

  زمان:3:15                           ارز:دلارنیوزلند   واقعی:                   پیش بینی:0.1% پیشین:0.7%                       نمودار: خرده فروشی سه ماهه منبع: آمار نیوزلند(آخرین اعلامیه). معیار: تغییر در ارزش نهایی فروش مبتنی بر تورم در سطح خرده فروشی. اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: سه ماهه حدود 45 روز پس از پایان ماه. اعلام بعدی: 25 نوامبر 2019. توضیح:…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی – 21-08-2019

  زمان:17:00                         ارز:دلارکانادا                     واقعی:                   پیش بینی:0.1%                 پیشین:-0.2%                     نمودار: CPI ماهانه منبع: آمار کانادا(آخرین اعلامیه). معیار: تغییر در بهای کالاها و خدمات تهیه شده از سوی مصرف کننده. اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: ماهانه حدود 20 روز پس از پایان ماه. اعلام بعدی: 18 سپتامبر 2019. توضیح: این…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی – 22-08-2019

  زمان:11:45                        ارز:یورو                                واقعی:                   پیش بینی:52.5   پیشین:52.6                          نمودار: PMI فلش خدماتی فرانسه منبع: مارکیت( آخرین اعلامیه). معیار: سطحی از شاخص پراکندگی مبتنی بر مدیران خرید بررسی شده در صنعت خدمات. اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: ماهانه حود 3 هفته تا ماه جاری. اعلام بعدی: 23 سپتامبر 2019. توضیح: بالای…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی – 15-08-2019

زمان:6:00                            ارز:دلاراسترالیا  واقعی:                   پیش بینی:14.2k پیشین:0.5k                         نمودار: تغییرات اشتغال منبع: دفتر آمار استرالیا( آخرین اعلامیه). معیار: تغییر در تعداد افراد شاغل طی ماه گذشته. اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: ماهانه حدود 15 روز پس از پایان ماه. اعلام بعدی: 19 سپتامبر 2019. توضیح: یک داده اقتصادی حیاتی که کمی…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی – 14-08-2019

زمان:6:00                            ارز:دلاراسترالیا                  واقعی:                   پیش بینی:0.5% پیشین:0.5%                       نمودار: شاخص سه ماهه بهای دستمزد منبع: دفتر آمار استرالیا(آخرین اعلامیه). معیار: تغییر در بهای کسب و کار و پرداختی دولت به ازای هرکارگر به جز بونوس. اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: سه ماهه حدود 45 روز پس از پایان سه ماه. اعلام…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی – 13-08-2019

  زمان:13:00                         ارز:پوند                 واقعی:                   پیش بینی:3.7% پیشین:3.4%                       نمودار: میانگین شاخص درآمدها سه ماهه/ساله منبع: دفتر آمارملی(آخرین اعلامیه). معیار: تغییر در بهای کسب و کار و پرداختی دولت درازای هرکارگر از جمله بونوس. اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: ماهانه حدود 45 روز پس از پایان ماه. اعلام بعدی: 10…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی – 09-08-2019

  زمان:4:00                           ارز:دلاراسترالیا  واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:                   نمودار: سخنرانی ریاست رزرو بانک استرالیا، فیلیپ لاو شرح: به منظور شهادت پیش از برگزاری کمیته خانه نمایندگان باموضوع اقتصاد در کانبرا. منبع: رزرو بانک استرالیا(آخرین اعلامیه). سخنران: فیلیپ لاو. اثر معمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است. توضیح: ریاست از…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی – 07-08-2019

  زمان:6:30                           ارز:دلارنیوزلند                   واقعی:                   پیش بینی:1.25%             پیشین:1.50%                    نمودار: نرخ رسمی نقدینگی منبع: رزرو بانک نیوزلند(آخرین اعلامیه). معیار: نرخ بهره در بانکهایی که از حساب خود در رزرو بانک نیوزلند به سایر بانکها شبانه وام می دهند. اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: 8بار در سال. اعلام بعدی: 25 سپتامبر…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی – 06-08-2019

  زمان:3:15                           ارز:دلارنیوزلند                   واقعی:                   پیش بینی:0.3% پیشین:-0.2%                     نمودار: تغییرات سه ماهه اشتغال منبع: آمار نیوزلند(آخرین اعلامیه). معیار: تغییر در تعداد افراد شاغل. اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: سه ماهه حدود 35 روز پس از پایان سه ماه. اعلام بعدی: 6نوامبر 2019. توضیح: اگرچه این داده بسیار دیرتر اعلام می…