تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی – 17-10-2019

  زمان:5:00                            ارز:دلاراسترالیا  واقعی:                   پیش بینی:15.3K                           پیشین:34.7K                     نمودار: تغییرات اشتغال منبع: دفتر آمار استرالیا(آخرین اعلامیه). معیار: تغییر در تعداد افراد شاغل طی ماه گذشته. اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: ماهانه حدود 15 روز پس از پایان ماه. اعلام بعدی: 14نوامبر 2019. توضیح: یک داده اقتصادی حیاتی که…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی – 16-10-2019

  زمان:2:15                           ارز:دلارنیوزلند   واقعی:                   پیش بینی:0.6%                 پیشین:0.6%                       نمودار: CPI سه ماهه منبع: آمار نیوزلند(آخرین اعلامیه). معیار: تغییر در قیمت کالاها و خدمات خریداری شده از سوی مصرف کننده. اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: سه ماهه حدود 18 روز پس از پایان سه ماه. توضیح: این داده کاملا با…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی – 15-10-2019

  زمان:5:00                            ارز:دلاراسترالیا  واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:                   نمودار: گزارشات نشست سیاست پولی منبع: رزرو بانک استرالیا(آخرین اعلامیه). اثر معمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است. بسامد: 11 بار در سال 2هفته پس از اعلام نرخ نقدینگی. اعلام بعدی: 19نوامبر 2019. توضیح: منبع نخستین بار در دسامبر 2007 منتشر…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی – 10-10-2019

  زمان:13:00                         ارز:پوند                 واقعی:                   پیش بینی:0.0%                 پیشین:0.3%                       نمودار: GDP ماهانه منبع: اداره آمار ملی(آخرین اعلامیه). معیار: تغییر در ارزش نهایی کالاها و خدمات تهیه شده. اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: ماهانه حدود 40 روز پس از پایان ماه. اعلام بعدی: 11 نوامبر 2019. توضیح: منبع نخستین بار…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی – 09-10-2019

  زمان:همه روزها                  ارز:یورو                واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:                   نمودار: نشست های گروه یورو منبع: گروه یورو(آخرین اعلامیه). اعلام بعدی: 7نوامبر 2019. توضیح: نشست های گروه یورو معمولا در بروکسل برگزار می شود و رئیس گروه، وزرای دارایی حوزه اورپا، اعضای هیئت امور اقتصادی و پولی و ریاست بانک مرکزی اروپا در آن حضور دارند. این…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی – 04-10-2019

  زمان:6:00                            ارز:دلاراسترالیا  واقعی:                   پیش بینی:0.5%                 پیشین:-0.1%                       نمودار: خرده فروشی ماهانه منبع: دفتر آمار استرالیا(آخرین اعلامیه). معیار: تغییر در ارزش نهایی فروش در سطح خرده فروشی. اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: ماهانه حدود 35 روز پس از پایان ماه. اعلام بعدی: 5نوامبر 2019. توضیح: اولیه ترین نگاه به…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی – 03-10-2019

  زمان:18:30                        ارز:دلارآمریکا   واقعی:                   پیش بینی:55.1   پیشین:56.4                          نمودار: PMIغیر تولید ISM منبع: موسسه مدیریت عرضه(آخرین اعلامیه). معیار: سطحی از شاخص پراکندگی مبتنی بر مدیران خرید به جز صنعت تولید. اثرمعمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: ماهانه در سومین روز کاری پس از پایان ماه. اعلام بعدی: 5نوامبر 2019. توضیح: بالای 50.0…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی – 02-10-2019

  زمان:16:45                        ارز:دلارآمریکا   واقعی:                   پیش بینی:140k                 پیشین:195k                        نمودار: تغییرات اشتغال غیرکشاورزی ADP منبع: موسسه پردازش خودکار داده(آخرین اعلامیه). معیار: تغییرات برآوردشده در تعداد افراد شاغل طی ماه گذشته به جز صنعت کشاورزی و دولتی. اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: ماهانه حدود 2روز پس از پایان ماه. اعلام…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی – 01-10-2019

  زمان:1:30                           ارز:دلارنیوزلند   واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:-34                            نمودار: اطمینان مصرف کننده NZIER منبع: NZIER(آخرین اعلامیه). معیار: سطحی از شاخص پراکندگی مبتنی بر تولیدکنندگان، سازندگان، عمده فروشان، خرده فروشان و خدماتی ها. اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: سه ماهه در نخستین سه شنبه پس از پایان سه ماه. توضیح: بالای…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی – 30-09-2019

  زمان:4:30                          ارز:دلارنیوزلند   واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:-52.3                        نمودار: اطمینان تجاری گروه بانکداری استرالیا و نیوزلند منبع: گروه بانکداری استرالیا و نیوزلند(آخرین اعلامیه). معیار: سطحی از شاخص پراکندگی مبتنی بر تولیدکنندگان، ساختمان سازان، خرده فروشان، شرکت های کشاورزی و خدماتی های بررسی شده. اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: ماهانه به…