تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی 2020/03/17تقویم اقتصادی

  زمان:5:00                            ارز:دلاراسترالیا                  واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:                   نمودار: گزارشات نشست سیاست پولی منبع: رزرو بانک استرالیا(آخرین اعلامیه). اثرمعمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است. بسامد: 11 بار در سال 2 هفته پس از اعلام نرخ نقدینگی. اعلام بعدی: 21آپریل 2020. توضیح: منبع نخستین بار در دسامبر 2007 منتشر…

تقویم اقتصادی

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه12مارس2020

زمان:17:15                        ارز:یورو                واقعی:                   پیش بینی:0.00%          پیشین:0.00%                    نمودار: نرخ بازپرداخت اصلی منبع: بانک مرکزی اروپا(آخرین اعلامیه). معیار: نرخ بهره روی عملیات های بازپرداخت اصلی که حجمی از نقدینگی را دراختیار سیستم بانکداری میگذارد. اثرمعمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: 8بار در سال. اعلام بعدی: 30آپریل 2020. توضیح: تصمیم گیری نرخ معمولا روی…

تقویم اقتصادی 2020/03/11تقویم اقتصادی

زمان:16:00                         ارز:پوند                واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:                   نمودار: انتشار بودجه سالانه منبع: خزانه داری انگلیس(آخرین اعلامیه). بسامد: سالانه. توضیح: این سند بودجه سالانه دولت را مشخص میکند از جمله هزینه برآورد شده و سطوح درآمدی، سطوح وام، مقاصد مالی و سرمایه گذاری های برنامه ریزی شده. دلیل اهمیت برای معامله گر: سطوح هزینه و وام داخلی…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی 2020/03/10تقویم اقتصادی

زمان:5:30                           ارز:دلارنیوزلند                   واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:                   نمودار: سخنرانی ریاست رزرو بانک نیوزلند، آدرین اُر شرح: به منظور سخنرانی درمورد سطوح بالای ضوابط حاکم بر استفاده از ابزار بدون شرط سیاست پولی در ولینگتن. منبع: رزرو بانک نیوزلند(آخرین اعلامیه). سخنران: آدرین اُر. اثرمعمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است.…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی 2020/03/06تقویم اقتصادی

زمان:5:00                            ارز:دلاراسترالیا                  واقعی:                   پیش بینی:0.0% پ            یشین:-0.5%                       نمودار: خرده فروشی های ماه به ماه منبع: دفتر آمار استرالیا(آخرین اعلامیه). معیار: تغییر در ارزش نهایی فروش در سطح خرده فروشی. اثرمعمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: ماهانه حدود 35 روز پس از پایان ماه. اعلام بعدی: 3آپریل 2020. توضیح: نگاهی اولیه…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی 2020/03/04تقویم اقتصادی

زمان:5:00                            ارز:دلاراسترالیا                  واقعی:   پیش بینی:0.4%                 پیشین:0.4%                       نمودار: GDP سه ماه به سه ماه منبع: دفتر آمار استرالیا(آخرین اعلامیه). معیار: تغییر در ارزش تورم تنظیمی کالاها و خدمات تهیه شده. اثرمعمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: سه ماهه حدود 65 روز پس از پایان سه ماه. اعلام بعدی: 3ژوئن 2020.…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی 2020/03/03تقویم اقتصادی

زمان:5:00                            ارز:دلاراسترالیا                  واقعی:                   پیش بینی:1.1% پیشین:-0.2%                     نمودار: مجوزهای ماه به ماه ساخت و ساز منبع: دفتر آمار استرالیا(آخرین اعلامیه). معیار: تغییر در تعداد مجوزهای جدید ساخت و سازصادر شده. اثرمعمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: ماهانه حدود 30 روز پس از پایان ماه. اعلام بعدی: 1آپریل 2020. دلیل اهمیت برای معامله…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی 2020/03/02تقویم اقتصادی

زمان:6:15                           ارز:یوان چین                      واقعی:   پیش بینی:46.1                   پیشین:51.1                          نمودار: PMI تولید کایشین چین منبع: مارکیت(آخرین اعلامیه). معیار: سطحی از شاخص پراکندگی مبتنی بر مدیران خریدد بررسی شده در صنعت تولید. اثرمعمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: ماهانه معمولا در نخستین روز کاری پس از پایان ماه. اعلام بعدی: 1آپریل 2020. توضیح: بالای…

تقویم اقتصادی

2020/02/27تقویم اقتصادی

زمان:4:30                          ارز:دلارنیوزلند                   واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:-13.2                        نمودار: رضایت تجاری ANZ(گروه بانکداری استرالیا و نیوزلند) منبع: ANZ(آخرین اعلامیه). معیار: سطحی از شاخص پراکندگی مبتنی بر تولیدکنندگان، سازندگان، خرده فروشان، شرکت های کشاورزی و خدماتی های بررسی شده. اثرمعمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: ماهانه به جز ژانویه حدود اواخر ماه جاری. اعلام…

تقویم اقتصادی

2020/02/25تقویم اقتصادی

زمان:19:30                         ارز:دلارآمریکا   واقعی:                   پیش بینی:132.6                 پیشین:131.6                       نمودار: رضایت مصرف کننده CB منبع: موسسه CB(آخرین اعلامیه). معیار: سطحی از شاخص کامپوزیت مبتنی بر خانوارهای بررسی شده. اثرمعمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: ماهانه در آخرین سه شنبه ماه جاری. اعلام بعدی: 31مارچ 2020. دلیل اهمیت برای معامله گر: رضایت مالی…