تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی 2020 / 02 / 18

زمان:5:00                            ارز:دلاراسترالیا                  واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:                   نمودار: گزارشات نشست سیاست پولی منبع: ررزو بانک استرالیا(آخرین اعلامیه). اثرمعمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است. بسامد: 11بار در سال 2هفته پس از اعلام نرخ نقدینگی. اعلام بعدی: 17مارچ 2020. توضیح: منبع نخستین بار در دسامبر 2007 منتشر شد. دلیل اهمیت…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی 2020 / 02 / 12

بیانیه نرخ بهره بانک مرکزی نیوزلند منبع: بانک مرکزی نیوزلند (آخرین اعلامیه) اثر معمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است. اعلام بعدی: ۲۵ مارس ۲۰۲۰ دلیل اهمیت برای معامله گر: این یکی از اولین ابزارهایی است که بانک مرکزی به واسطه آن با معامله‌گران درباره سیاست‌های پولی تعامل…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی– 07-02-2020

زمان:3:00                           ارز:دلاراسترالیا                  واقعی:   پیش بینی:                            پیشین:                   نمودار: سخنرانی ریاست RBA؛ فیلیپ لاو شرح: به منظور سخنرانی پیش از کمیته ارشد مجلس نمایندگان با موضوع اقتصاد در کانبرا. منبع: رزرو بانک استرالیا(آخرین اعلامیه). سخنران: فیلیپ لاو. اثرمعمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است. توضیح: ریاست از اکتبر 2016-سپتامبر 2023.…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی– 06-02-2020

زمان:5:00                            ارز:دلاراسترالیا  واقعی:                   پیش بینی:-0.2%                              پیشین:0.9%                       نمودار: خرده فروشی های ماه به ماه منبع: دفتر آمار استرالیا(آخرین اعلامیه). معیار: تغییر در ارزش نهایی فروش در سطح خرده فروشی. اثرمعمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: ماهانه حدود 35روز پس از پایان ماه. اعلام بعدی: 6مارچ2020. توضیح: نگاهی اولیه به داده بسیار…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی– 05-02-2020

زمان:2:15                           ارز:دلارنیوزلند                   واقعی:   پیش بینی:0.3%                پیشین:0.2%                       نمودار: تغییرات سه ماهه اشتغال منبع: آمار نیوزلند(آخرین اعلامیه). معیار: تغییر در تعداد افراد شاغل. اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: سه ماهه حدود 35 روز پس از پایان ماه. اعلام بعدی: 7می 2020. توضیح: اگرچه این داده بسیار باتأخیر منتشر می شود؛ اولیه…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی– 04-02-2020

زمان:8:00                           ارز:دلاراسترالیا                  واقعی:   پیش بینی:0.75%             پیشین:0.75%                    نمودار: نرخ نقدینگی منبع: رزرو بانک استرالیا(آخرین اعلامیه). معیار: نرخ بهره حساب شده در وام های شبانه بین واسطه های مالی. اثرمعمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: نخستین سه شنبه ماه به جز ژانویه. اعلام بعدی: 3مارچ 2020. توضیح: تصمیم گیری نرخ معمولا روی بازار…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی– 03-02-2020

زمان:6:15                           ارز:یوان چین                      واقعی:   پیش بینی:51.0                   پیشین:51.5                          نمودار: PMI تولید کایشین چین منبع: مارکیت(آخرین اعلامیه). معیار: سطحی از شاخص پراکندگی مبتنی بر مدیران خرید بررسی شده در صنعت تولید. اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: ماهانه معمولا در نخستین روز کاری پس از پایان ماه. اعلام بعدی: 2مارچ 2020. توضیح:…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی– 31-01-2020

زمان:5:30                           ارز:یوان چین                      واقعی:   پیش بینی:50.1                   پیشین:50.2                          نمودار: PMI تولید منبع: CFLP(آخرین اعلامیه). معیار: سطحی از شاخص پراکندگی مبتنی بر مدیران خرید بررسی شده در صنعت تولید. اثرمعمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: ماهانه در آخرین روز از ماه جاری. اعلام بعدی: 29فوریه 2020. توضیح: بالای 50.0 نشانه توسعه صنعتی…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی– 30-01-2020

زمان:0:00                            ارز:دلارآمریکا                   واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:                   نمودار: نشست خبری FOMC منبع: فدرال رزرو(آخرین اعلامیه). سخنران: مقام ارشد فدرال. اثر معمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است. بسامد: 8بار در سال. اعلام بعدی: 29آپریل 2020. توضیح: این نشست دو بخش دارد- بخش نخست خوانش بیانیه و بعد نشست پرسش…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی– 29-01-2020

زمان:5:00                            ارز:دلاراسترالیا                  واقعی:   پیش بینی:0.6%                 پیشین:0.5%                       نمودار: CPI سه ماهه منبع: دفتر آمار استرالیا(آخرین اعلامیه). معیار: تغییر در قیمت کالاها و خدمات خریداری شده از سوی مصرف کننده. اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: سه ماهه حدود 25 روز پس از پایان ماه. اعلام بعدی: 29آپریل 2020. توضیح: اگرچه…