تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی – 05-12-2018

زمان:5:00           ارز:دلار استرالیا                 واقعی:–                           پیش بینی:0.6%                پیشین:0.9%       نمودار:– GDP سه ماهه منبع: دفتر آمار استرالیا(آخرین اعلامیه) معیار: تغییر در ارزش تورم تنظیم شده کالاها و خدمات تهیه شده اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است بسامد: سه ماهه حدود 65 روز پس از پایان ماه اعلام بعدی: 6 مارچ 2019 دلیل اهمیت…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی – 04-12-2018

زمان:8:00           ارز:دلار استرالیا                 واقعی:–                           پیش بینی:–    پیشین:–                           نمودار:– بیانیه نرخ RBA منبع: رزرو بانک استرالیا(آخرین اعلامیه) اثر معمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است. بسامد: نخستین سه شنبه ماه به جز ژانویه اعلام بعدی: 5 فوریه 2019 توضیح: تا دسامبر 2007 وقتی نرخ نقدینگی تغییر کرد، بیانیه صادر…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی – 01-12-2018

زمان: روز دوم    ارز: همه ارزها     واقعی:–                           پیش بینی:–    پیشین:–                           نمودار:– نشست های G20 منبع: G20(آخرین اعلامیه) توضیح: نشست های گروه 20 از سوی وزرای دارایی و بانکداران بانک های مرکزی از 20 کشور صنعتی از جمله گروه 7- کانادا، ایتالیا، فرانسه، آلمان، ژاپن، انگلیس و آمریکا برگزار می شود. نشست غیر علنی و بدون…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی – 30-11-2018

زمان: روز نخست                ارز: همه ارزها     واقعی:–                           پیش بینی:–    پیشین:–                           نمودار:– نشست های گروه 20 G20 منبع: گروه 20(آخرین اعلامیه) اعلام بعدی: 1 دسامبر 2018 توضیح: نشست های گروه 20 از سوی وزرای دارایی و بانکداران بانک های مرکزی از 20 کشور صنعتی از جمله گروه 7- کانادا، ایتالیا، فرانسه، آلمان، ژاپن، انگلیس و آمریکا…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی – 29-11-2018

زمان: 4:30 ارز:دلارنیوزلند واقعی:– پیش بینی:– پیشین:-37.1 نمودار:– اطمینان تجاری گروه بانکداری استرالیا و نیوزلند ANZ منبع: ANZ(آخرین اعلامیه) معیار: سطحی از شاخص انتشار مبتنی بر تولیدی ها، سازندگان، خرده فروشان، شرکت های کشاورزی و خدماتی های بررسی شده اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است بسامد: ماهانه به جز ژانویه حوالی…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی – 28-11-2018

زمان:0:30           ارز:دلار نیوزلند  واقعی:–                           پیش بینی:–    پیشین:–                           نمودار:– گزارش ثبات مالی رزرو بانک نیوزلند منبع: رزرو بانک نیوزلند(آخرین اعلامیه) اثر معمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است. بسامد: دوبار در سال اعلام بعدی: 29 می 2019 توضیح: کنفرانس رسانه ای معمولا 120 دقیقه پس از زمان اعلام برگزار…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی – 27-11-2018

  زمان: 19:30        ارز:دلارآمریکا   واقعی:–                           پیش بینی: 136.2                               پیشین:137.9       نمودار:– شاخص اطمینان مصرف کننده هیئت مدیره کنفرانس (انجمن تحقیقاتی جهانی) منبع: انجمن تحقیقاتی جهانی (آخرین اعلامیه) معیار: سطحی از شاخص کامپوزیت مبتنی بر خانوار های بررسی شده اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است بسامد: ماهانه در آخرین سه شنبه ماه جاری…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی – 26-11-2018

زمان:2:15         ارز:دلارنیوزلند     واقعی:–             پیش بینی:0.1%              پیشین:1.1%      نمودار:– خرده فروشی سه ماهه منبع: آمار نیوزلند(آخرین اعلامیه) معیار: تغییر در ارزش نهایی فروش با تورم تنظیمی در سطح خرده فروشی اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است بسامد: سه ماهه حدود 45 روز پس از پایان ماه اعلام بعدی: 25 فوریه 2019 توضیح: اگرچه…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی – 23-11-2018

زمان: 18:00      ارز:دلارکانادا      واقعی:–            پیش بینی:0.1%              پیشین:-0.4%            نمودار:– CPI ماهانه منبع: آمار کانادا(آخرین اعلامیه) معیار: تغییر در بهای کالاها و خدمات خریداری شده از سوی مصرف کننده اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است بسامد: ماهانه حدود 20 روز پس از پایان ماه اعلام بعدی: 19 دسامبر 2018 توضیح: این داده مهم…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی – 21-11-2018

زمان: 18:00      ارز:دلارآمریکا    واقعی:–            پیش بینی:0.4%              پیشین:0.0%            نمودار:– سفارشات ماهانه کالاهای بادوام core منبع: دفتر آمار(آخرین اعلامیه) معیار: تغییر در ارزش نهایی سفارشات خرید جدید از سوی تولید کننده برای کالاهای بادوام به جز آیتم حمل و نقل اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است بسامد: ماهانه حدود 26 روز پس از…