تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی– 03-02-2020

زمان:6:15                           ارز:یوان چین                      واقعی:   پیش بینی:51.0                   پیشین:51.5                          نمودار: PMI تولید کایشین چین منبع: مارکیت(آخرین اعلامیه). معیار: سطحی از شاخص پراکندگی مبتنی بر مدیران خرید بررسی شده در صنعت تولید. اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: ماهانه معمولا در نخستین روز کاری پس از پایان ماه. اعلام بعدی: 2مارچ 2020. توضیح:…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی– 31-01-2020

زمان:5:30                           ارز:یوان چین                      واقعی:   پیش بینی:50.1                   پیشین:50.2                          نمودار: PMI تولید منبع: CFLP(آخرین اعلامیه). معیار: سطحی از شاخص پراکندگی مبتنی بر مدیران خرید بررسی شده در صنعت تولید. اثرمعمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: ماهانه در آخرین روز از ماه جاری. اعلام بعدی: 29فوریه 2020. توضیح: بالای 50.0 نشانه توسعه صنعتی…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی– 30-01-2020

زمان:0:00                            ارز:دلارآمریکا                   واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:                   نمودار: نشست خبری FOMC منبع: فدرال رزرو(آخرین اعلامیه). سخنران: مقام ارشد فدرال. اثر معمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است. بسامد: 8بار در سال. اعلام بعدی: 29آپریل 2020. توضیح: این نشست دو بخش دارد- بخش نخست خوانش بیانیه و بعد نشست پرسش…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی– 29-01-2020

زمان:5:00                            ارز:دلاراسترالیا                  واقعی:   پیش بینی:0.6%                 پیشین:0.5%                       نمودار: CPI سه ماهه منبع: دفتر آمار استرالیا(آخرین اعلامیه). معیار: تغییر در قیمت کالاها و خدمات خریداری شده از سوی مصرف کننده. اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: سه ماهه حدود 25 روز پس از پایان ماه. اعلام بعدی: 29آپریل 2020. توضیح: اگرچه…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی– 28-01-2020

زمان:19:30                         ارز:دلارآمریکا                   واقعی:   پیش بینی:128.2                پیشین:126.5                       نمودار: رضایت مصرف کننده CB منبع: انجمن پژوهشی The Conference Board (آخرین اعلامیه). معیار: سطحی از شاخص کامپوزیت مبتنی بر خانوارهای بررسی شده. اثرمعمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: ماهانه در آخرین سه شنبه ماه جاری. اعلام بعدی: 25فوریه 2020. دلیل اهمیت برای معامله گر:…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی– 27-01-2020

زمان:13:30                        ارز:یورو                                واقعی:                   پیش بینی:97.1   پیشین:96.3                          نمودار: وضعیت تجاری IFO آلمان منبع: موسسه پژوهش اقتصادی IFO(آخرین اعلامیه). معیار: سطحی از شاخص کامپوزیت مبتنی بر تولیدکنندگان، سازندگان، عمده فروشان، خدماتی ها و خرده فروشان بررسی شده. اثرمعمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: ماهانه حدود 3هفته در ماه جاری. اعلام بعدی: 24فوریه 2020.…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی– 24-01-2020

زمان:2:15                           ارز:دلارنیوزلند   واقعی:                   پیش بینی:0.4%                پیشین:0.7%                       نمودار: CPI سه ماهه منبع: آمار نیوزلند(آخرین اعلامیه). معیار: تغییر در قیمت کالاها و خدمات خریداری شده از سوی مصرف کننده. اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: سه ماهه حدود 18 روز پس از پایان سه ماه. اعلام بعدی: 20آپریل 2020. توضیح: در رابطه…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی– 22-01-2020

Cpi m/m زمان:18:00                         ارز:دلارکانادا                     واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:-0.1%                     نمودار: CPI ماه به ماه منبع: آمار کانادا(آخرین اعلامیه). معیار: تغییر در بهای کالاها و خدمات خریداری شده از سوی مصرف کننده. اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: ماهانه حدود 20 روز پس از پایان ماه. اعلام بعدی: 19فوریه 2020. توضیح: مهم…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی– 21-01-2020

زمان:انتخابی                      ارز:ین ژاپن          واقعی:                   پیش بینی:                            پیشین:                   نمودار: گزارش چشم انداز بانک ژاپن منبع: بانک ژاپن(آخرین اعلامیه). اثر معمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است. بسامد: سه ماهه. اعلام بعدی: 28آپریل 2020. توضیح: منبع بسامد اعلام را از شش ماه به سه ماهه از ژانویه 2016 تغییر داد.…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی– 16-01-2020

زمان:17:00                         ارز:یورو                                واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:                   نمودار: گزارشات نشست سیاست پولی بانک مرکزی اروپا منبع: بانک مرکزی اروپا(آخرین اعلامیه). اثر معمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است. بسامد: 8بار در سال 4هفته پس از اعلام حداقل نرخ پیشنهادی. اعلام بعدی: 20فوریه 2020. توضیح: منبع نخستین بار در فوریه…