تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی– 15-01-2020

زمان:13:10                         ارز:پوند                واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:                   نمودار: سخنرانی عضو کمیته سیاست پولی، مایکل ساندرز شرح: به منظور سخنرانی آغازین کوتاه در ضیافت صبحانه کالج South Eastern Regional ایرلند همراه با پرسش و پاسخ. منبع: بانک انگلیس(آخرین اعلامیه). سخنران: مایکل ساندرز(عضو بیرونی) اثر معمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی– 14-01-2020

زمان:1:30                           ارز:دلارنیوزلند                   واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:-40                            نمودار: رضایت مصرف کننده NZIER منبع: NZIER(آخرین اعلامیه). معیار: سطحی از شاخص پراکندگی مبتنی بر تولیدکنندگان، سازندگان، عمده فروشان، خرده فروشان و خدماتی های بررسی شده. اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: سه ماهه در نخستین یا دومین سه شنبه پس از پایان سه…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی– 13-01-2020

زمان:20:00                  ارز:دلارکانادا                   واقعی:               پیش بینی:           پیشین:               نمودار: بررسی چشم انداز تجاری بانک کانادا منبع: بانک کانادا(آخرین اعلامیه). اثر معمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است. بسامد: سه ماهه. اعلام بعدی: 6آپریل 2020. توضیح: این گزارش به میزان زیادی به منبع و زمانبندی خود در ارتباط با تصمیم گیری…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی– 10-01-2020

زمان:5:00                            ارز:دلاراسترالیا  واقعی:                   پیش بینی:0.4%                 پیشین:0.0%                       نمودار: خرده فروشی های ماه به ماه منبع: دفتر آمار استرالیا(آخرین اعلامیه). معیار: تغییر در ارزش نهایی فروش در سطح خرده فروشی. اثرمعمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: ماهانه حدود 35 روز پس از پایان ماه. اعلام بعدی: 6فوریه 2020. توضیح: اولیه ترین نگاه…

تقویم اقتصادی

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه –09ژانویه2020

زمان:5:00            ارز:دلاراسترالیا                  واقعی:                   پیش بینی:4.10B                           پیشین:4.50B                      نمودار: بالانس معاملاتی منبع: دفتر آمار استرالیا(آخرین اعلامیه). معیار: تفاوت در ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی و خدمات طی ماه گزارش شده. اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: ماهانه حدود 35 روز پس از پایان ماه. اعلام بعدی: 6فوریه 2020. توضیح: عدد…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی– 08-01-2020

زمان:5:00            ارز:دلاراسترالیا                  واقعی:                   پیش بینی:2.1%                 پیشین:-8.1%                     نمودار: مجوزهای ماه به ماه ساخت و ساز منبع: دفتر آمار استرالیا(آخرین اعلامیه). معیار: تغییر در تعداد مجوزهای ساخت و ساز جدید صادر شده. اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: ماهانه حدود 30 روز پس از پایان ماه. اعلام بعدی: 3فوریه 2020.…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی– 07-01-2020

زمان:19:30                         ارز:دلارآمریکا   واقعی:                   پیش بینی:54.5                   پیشین:53.9                          نمودار: PMI غیرتولیدی ISM منبع: اداره مدیریت عرضه(آخرین اعلامیه). معیار: سطحی از شاخص پراکندگی مبتنی بر مدیران خرید بررسی شده به جز صنعت تولید. اثرمعمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: ماهانه در سومین روز کاری پس از پایان ماه. اعلام بعدی: 5فوریه 2020. توضیح:…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی– 02-01-2020

زمان:6:15                           ارز:یوان چین      واقعی:                   پیش بینی:51.7                  پیشین:51.8                          نمودار: PMI  تولید کایشین چین منبع: مارکیت(آخرین اعلامیه). معیار: سطحی از شاخص پراکندگی مبتنی بر مدیران خرید بررسی شده در صنعت تولید. اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: ماهانه معمولا در نخستین روز کاری پس از پایان ماه. اعلام بعدی: 3فوریه 2020.…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی– 31-12-2019

زمان:5:30                           ارز:یوان چین      واقعی:                   پیش بینی:50.1                  پیشین:50.2                          نمودار: PMI تولید منبع: CFLP(آخرین اعلامیه). معیار: سطحی از شاخص پراکندگی مبتنی بر مدیران خرید بررسی شده در صنعت تولید. اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: ماهانه در آخرین روز از ماه جاری. توضیح: بالای 50.0 نشانه توسعه صنعتی و زیر این…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی– 30-12-2019

زمان:19:15                         ارز:دلارآمریکا   واقعی:                   پیش بینی:48.2                  پیشین:46.3                          نمودار: PMI شیکاگو منبع: موسسه ISM شیکاگو(آخرین اعلامیه). معیار: سطحی از شاخص پراکندگی مبتنی بر مدیران خرید بررسی شده در محدوده شیکاگو. اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: ماهانه در آخرین روز کاری ماه جاری. اعلام بعدی: 31 ژانویه 2020. توضیح: داده 3دقیقه…