تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه11مارس2020

افت تمایلات مصرف کننده وست پک استرالیا تا کف 5سال روند کند رشد اقتصادی حوزه اروپا با برآورد اولیه در سه ماهه چهارم 2019 معامله ین ژاپن برپایه مثبت در بازار امروز صبح معامله بالای فرانک سوئیس در بازار امروز صبح معامله پوند برپایه قوی تر در بازار امروز صبح به مدت 24 ساعت تا…

تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه10مارس2020

معامله ین ژاپن بر پایه ضعیف تر در بازار امروز صبح تداوم ثبات نرخ بیکاری سوئیس در ماه فوریه معامله پایین دلاراسترالیا در بازار آسیا نقره: برگشت زیان فلز سفید در بازار آسیا برگشت سود پوند در بازار صبح به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ پوند دربرابر دلارآمریکا رشد 0.48% داشت…

تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه09مارس2020

معامله فرانک سوئیس بر پایه مثبت در بازار امروز صبح ادامه زیان دلار استرالیا در بازار آسیا افت فراتر از برآورد اولیه GDP سه ماهه چهارم ژاپن افزایش کم شتاب بهای مسکن بریتانیا طی سه ماه تا ماه فوریه افت کمتر از انتظار PMI Ivey کانادا در ماه فوریه به مدت 24 ساعت تا ساعت…

تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه06مارس2020

معامله ین ژاپن برپایه مثبت در بازار امروز صبح معامله بالای فرانک سوئیس در بازار آسیا معامله پایین دلارکانادا پیش از داده اقتصادی کلیدی معامله پایین دلاراسترالیا در بازار آسیا نفت خام: معامله پایین نفت پیش از داده هفتگی دکل نفتی بیکر هیوز به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ نفت خام…

تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه05مارس2020

معامله فرانک سوئیس بر پایه مثبت در بازار امروز صبح ادامه زیان دلاراسترالیا در بازار آسیا نقره: ادامه زیان فلز سفید در بازار صبح توسعه کم شتاب فعالیت بخش خدمات بریتانیا در ماه فوریه معامله بالای ین ژاپن در بازار صبح به مدت24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ دلارآمریکا دربرابر ین ژاپن افت…

تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه04مارس2020

توسعه اقتصادی فراتر از انتظار استرالیا در سه ماهه چهارم نقره: برگشت سود فلز سفید در بازار صبح کاهش فعالیت بخش خدمات ژاپن در ماه فوریه ناظر فدرال: انتظار کاهش بیشتر، 50bp، را در فصل بهار داریم. رشد کند اقتصاد سوئیس در سه ماهه چهارم سال 2019 به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به…

تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه03مارس2020

توسعه پرشتاب بخش تولید انگلیس طی 10 ماه در ماه فوریه ادامه زیان دلارکانادا در بازار صبح نقره: معامله فلز سفید برپایه مثبت در بازار امروز صبح معامله بالای ین ژاپن در بازار آسیا نفت خام: معامله بالای نفت پیش از داده هفتگی موجودی نفتی API به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت…

تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه02مارس2020

معامله پایین ین ژاپن در بازار صبح معامله فرانک سوئیس برپایه قوی تر در بازار امروز صبح روند کند رشد GDP کانادا در سه ماهه چهارم 2019 نقره: معامله فلز سفید برپایه مثبت در بازار امروز صبح   ثبات تورم آلمان در ماه فوریه به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ یورو…

تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه28 فوریه۲۰۲۰

کاهش بیش از انتظار کسری حساب جاری کانادا در سه ماهه چهارم 2019 طلا: برگشت سود فلز زرد در بازار آسیا نقره: ادامه زیان فلز سفید در بازار آسیا نفت خام: معامله پایین نفت پیش از داده هفتگی دکل نفتی بیکر هیوز ادامه زیان فرانک سوئیس در بازار آسیا به مدت 24 ساعت تا ساعت…

تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه27 فوریه۲۰۲۰

معامله بالای ین ژاپن پیش از مجموعه داده اقتصادی کلیدی این کشور نقره: معامله فلز سفید بر پایه مثبت در بازار امروز صبح معامله فلت دلارکانادا در بازار آسیا معامله دلاراسترالیا بر پایه قوی تر در بازار امروز صبح ادامه سود یورو در بازار آسیا به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ…