تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه26 فوریه۲۰۲۰

شاخص های معاملاتی عموما با توجه به زیان های بازار آمریکا و تداوم نگرانی ها درمورد شیوع ویروس کرونا، پایین هستند. رشد اقتصادی سه ماهه چهارم آلمان طبق برآورد اولیه، راکد ماند. نقره: برگشت زیان های فلز سفید در بازار صبح برگشت زیان های دلاراسترالیا در بازار صبح ادامه زیان پوند در بازار آسیا به…

تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه25 فوریه۲۰۲۰

بهبود رضایت تجاری آلمان در ماه فوریه معامله فرانک سوئیس یک تاد بالاتر در بازار امروز صبح رشد شاخص پیشروی ژاپن در ماه دسامبر معامله بالای دلاراسترالیا در بازار صبح معامله بالای دلارکانادا در بازار صبح به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ دلارآمریکا دربرابر دلارکانادا رشد 2.33%  داشت و دررقم 1.3291…

تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه24 فوریه۲۰۲۰

وضعیت فلت خرده فروشی های کانادا در ماه دسامبر رشد سریع فعالیت تولید انگلیس طی ده ماه در ماه فوریه معامله ین ژاپن یک تاد پایین تر در بازار صبح ادامه زیان دلاراسترالیا در بازار آسیا معامله فرانک سوئیس برپایه منفی در بازار امروز صبح به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ…

تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه21 فوریه۲۰۲۰

ادامه زیان دلاراسترالیادر بازار آسیا افزایش مازاد تجاری سوئیس در ماه ژانویه افزایش غیرمنتظره خرده فروشی بریتانیا در ماه ژانویه بهبود رضایت مصرف کننده حوزه اروپا در ماه فوریه نفت خام: معامله پایین نفت پیش از داده هفتگی دکل نفتی بیکر هیوز به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ نفت خام دربرابر…

تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه۲۰ فوریه۲۰۲۰

• معامله پایین ین ژاپن در بازار صبح • معامله فرانک سوئیس یک تاد بالاتر در بازار آسیا • ادامه زیان دلاراسترالیا در بازار آسیا نفت خام: معامله پایین نفت پیش از داده هفتگی موجودی نفتی EIA به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ نفت خام دربرابر دلارآمریکا رشد 2.67% داشت و…

تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیتر های داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه19 فوریه۲۰۲۰

نقره:معامله فلز سفید برپایه قوی تر در بازار امروز صبح برگشت زیان دلاراسترالیا در بازار آسیا معامله فرانک سوئیس یک تاد پایین تر در بازار صبح سقوط شدید رضایت سرمایه گذار آلمان در ماه فوریه  (شاخص) دستمزد استرالیا: تداوم روند رشد کند بهای دستمزد سه ماهه چهارم: 0.5%، 2.2% سالانه. رشد کند همچنان بدون چشم…

تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیتر های داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه18 فوریه۲۰۲۰

معامله پایین دلاراسترالیا به دنبال گزارشات نشست رزرو بانک استرالیا افت شاخص های سهام و فیوچرز با هشدار عملکرد از سوی شرکت اپل ادامه زیان های یورو در بازار آسیا معامله فلت پوند در بازار امروز صبح نفت خام: معامله پایین نفت پیش از داده هفتگی ذخیره نفتی API به مدت 24 ساعت تا ساعت…

تیتر های داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه17 فوریه۲۰۲۰

معامله پایین ین ژاپن در پی داده اقتصادی ضعیف معامله فرانک سوئیس یک تاد پایین تر در بازار صبح معامله دلارکانادا برپایه مثبت در بازار صبح برگشت زیان پوند در بازار آسیا نفت خام: معامله نسبتا پایین نفت خام در بازار آسیا به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ نفت دربرابر دلارآمریکا…

تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیتر های داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه۱۳ فوریه۲۰۲۰

• افزایش قیمت تولیدکننده ژاپن در ماه ژانویه • ادامه زیان دلاراسترالیا در بازار آسیا • نقره: معامله فلز سفید برپایه قوی تر در بازار امروز صبح • افت تولید صنعتی حوزه یورو در ماه دسامبر افزایش بهای مسکن بریتانیا برای نخستین بار از جولای 2018 در ماه ژانویه به مدت 24 ساعت تا ساعت…

تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه۱۱ فوریه۲۰۲۰

• پوند بریتانیا پیش • از ظهر انتشار دادههای تولید ناخالص داخلی کمی بالاتر معامله میشود • ین ژاپن م، بازارهای صبح پایینتر معامله میشود • شاخص اعتماد سرمایهگذار سنتیکس م، منطقه یورو م، فوریه تخریب شد • فرانک سوئیس م، بازارهای آسیایی به کاهش خود ادامه میدهد روغن خام: نفت خام پیش از انتشار…