تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه –06نوامبر2019

  ترکیب معاملات شاخص های آسیا پس از صعودهای اخیر. افت بیش از انتظار PMI خدماتی Nikkei ژاپن در ماه اکتبر معامله دلار استرالیا یک تاد بالاتر در بازار آسیا معامله نسبتا بالای فرانک سوئیس در بازار صبح   افت شاخص قیمت تولید کننده حوزه یورو در ماه سپتامبر به مدت 24 ساعت تا ساعت…

تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه –05نوامبر2019

  افت شاخص موقعیت مصرف کننده SECO سوئیس در سه ماهه چهارم 2019 نقره: معامله فلز سفید بر پایه ضعیف تر در بازار امروز صبح معامله پایین ین ژاپن پیش از گزارشات نشست بانک این کشور معامله دلارکانادا یک تاد پایین تر در بازار آسیا   کاهش PMI ساخت و ساز انگلیس برای ششمین ماه…

تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه –04نوامبر2019

  معامله نسبتا پایین ین ژاپن در بازار آسیا رشد PMI تولید انگلیس در ماه اکتبر افت شاخص قیمت مصرف کننده سوئیس در ماه اکتبر نقره: معامله فلز سفید بر پایه قوی تر در بازار امروز صبح   معامله یورو یک تاد بالاتر در بازار آسیا به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت…

تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه –01نوامبر2019

  صعود غیرمنتظره شاخص اطمینان مصرف کننده ژاپن در ماه اکتبر معامله بالای فرانک سوئیس در بازار صبح صعود تولید ناخالص ملی کانادا در ماه اوت افت شاخص عملکرد تولید AIG استرالیا در ماه اکتبر   رشد فراتر از انتظار اقتصاد حوزه یورو در سه ماهه سوم 2019 به مدت 24 ساعت تا ساعت 23…

تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه –30اکتبر2019

  کاهش سراسری معامله سهام با توجه به اخبار مربوط به توافق تجاری آمریکا/چین سقوط اعتبار خالص مصرف کننده انگلیس تا سطح 5سال در ماه سپتامبر رشد برآورد شده شاخص قیمت مصرف کننده استرالیا در سه ماهه سوم 2019 صعود غیرمنتظره بخش زیادی از معاملات خرده فروشی ژاپن طی 5سال در ماه سپتامبر    …

تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه –29 اکتبر2019

  نقره: معامله فلز سفید برپایه ضعیف تر در بازار امروز صبح ادامه صعودهای دلاراسترالیا در بازار آسیا معامله فرانک سوئیس یک تاد بالاتر در بازار صبح رشد کمتر از میزان انتظار عرضه پولی M3 حوزه یورو در ماه سپتامبر     معامله فلت ین ژاپن در بازار آسیا به مدت 24 ساعت تا ساعت…

تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه –28 اکتبر2019

افت غیرمنتظره PMI خدماتی آلمان تا کف 37 ماه در ماه اکتبر افت بیش از انتظار شاخص اقتصادی پیشروی ژاپن در ماه اوت معامله پایین فرانک سوئیس در بازار آسیا معامله فلت دلاراسترالیا در بازار آسیا     افت مجوز رهن BBA انگلیس در ماه سپتامبر به مدت 24 ساعت 23 به وقت گرینویچ پوند…

تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه –25 اکتبر2019

افت غیرمنتظره PMI خدماتی آلمان تا کف 37 ماه در ماه اکتبر افت بیش از انتظار شاخص اقتصادی پیشروی ژاپن در ماه اوت معامله پایین فرانک سوئیس در بازار آسیا معامله فلت دلاراسترالیا در بازار آسیا     افت مجوز رهن BBA انگلیس در ماه سپتامبر به مدت 24 ساعت 23 به وقت گرینویچ پوند…

تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه –24 اکتبر2019

  افت شاخص اطمینان مصرف کننده حوزه یورو تا کف 10 ماه در ماه اکتبر کاهش PMI تولید ژاپن با بالاترین سرعت طی سه سال در ماه اکتبر معامله دلارکانادا یک تاد پایین تر در بازار آسیا ادامه زیان های دلاراسترالیا در بازار آسیا   معامله نسبتا بالای استرلینگ در بازار آسیا به مدت 24…

تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه –22اکتبر2019

  ادامه صعودهای استرلینگ در بازار آسیا معامله دلارکانادا برپایه مثبت در بازار صبح ادامه زیان های فرانک سوئیس در بازار آسیا نقره: معامله فلز سفید برپایه ضعیف تر در بازار امروز صبح   نفت خام: معامله پایین نفت پیش از داده هفتگی ذخیره نفتی API به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت…