تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه31ژوئیه2020

  افزایش سود پوند بریتانیا در بازار صبح سقوط نرخ بیکاری ژاپن در ماه ژوئن افت غیرمنتظره شاخص قیمت مصرف کننده استرالیا در سه ماهه دوم 2020 نقره: معامله بالاتر فلز سفید در بازار آسیا   افزایش سود فرانک سوئیس در بازار صبح به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ دلارآمریکا دربرابر…

تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه30ژوئیه2020

  برگشت سود یورو در بازار صبح افت اعتبار مصرف کننده انگلیس در ماه ژوئن نقره: معامله پایین تر فلز سفید در بازار صبح افت برآوردهای بررسی ZEW سوئیس در ماه جولای   افت معاملات خرده فروشی ژاپن برای چهارمین ماه پیاپی در ماه ژوئن به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ…

تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه29ژوئیه2020

  نقره: برگشت ضررهای فلز سفید در بازار آسیا معامله بالاتر دلارکانادا در بازار آسیا معامله فرانک سوئیس یک تاد بالاتر در بازار صبح معامله ین ژاپن بر پایه قوی تر در بازار امروز صبح   برگشت ضررهای یورو در بازار صبح به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ یورو دربرابر دلارآمریکا…

تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه28ژوئیه2020

  نقره: معامله نقره بر پایه قوی تر در بازار امروز صبح معامله دلار استرالیا یک تاد بالاتر در بازار صبح معامله پایین تر پوند بریتانیا در بازار آسیا برگشت سودهای یورو در بازار صبح   نفت خام: معامله پایین تر نفت پیش از داده هفتگی موجودی نفتی API به مدت 24 ساعت تا ساعت…

تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه24ژوئیه2020

  پارلمان اروپا هنوزآماده پذیرش کاهش بودجه اتحادیه اروپا نیست. سقوط رضایت مصرف کننده حوزه یورو در ماه جولای افزایش سود ین ژاپن در بازار صبح صعود PMI تولید بانک مشترک المنافع استرالیا در ماه جولای   معامله بالاتر فرانک سوئیس در بازار آسیا به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ دلارآمریکا…

تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه23ژوئیه2020

بانک مردمی چین یوان را تضعیف کرد، کسری استرالیا زیر برآوردهای بازار معامله ین ژاپن یک تاد بالاتر در بازار آسیا برگشت سود پوند بریتانیا در بازار آسیا افت غیرمنتظره رضایت تجاری بانک ملی استرالیا NAB در سه ماهه دوم 2020   معامله یورو یک تاد پایین تر در بازار صبح به مدت 24 ساعت…

تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه22ژوئیه2020

افزایش سود یورو در بازار صبح معامله فلت پوند بریتانیا در بازار آسیا صعود غیرمنتظره PMI تولید بانک جیبون Jibun ژاپن در ماه جولای افزایش مازاد تجاری سوئیس در ماه ژوئن   ریباند کمتر از برآورد خرده فروشی های کانادا در ماه می به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ دلارآمریکا دربرابر…

تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه21ژوئیه2020

رشد شاخص قیمت مصرف کننده داخلی ژاپن در ماه ژوئن افزایش سود فرانک سوئیس در بازار صبح معامله دلارکانادا بر پایه قوی تر در بازار امروز صبح افزایش سود دلار استرالیا در بازار آسیا   کاهش غیرمنتظره مازاد حساب جاری حوزه یورو در ماه می به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ…

تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه120ژوئیه2020

کاهش کسری تجارت کالایی تنظیم شده ژاپن در ماه ژوئن بازار صبح آسیا: ترکیب بورس آمریکا با تداوم گسترش پاندمی معامله پایین تر دلار استرالیا در بازار آسیا نقره: معامله پایین تر فلز سفید در بازار صبح   نفت خام: افزایش زیان های نفت در بازار صبح به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به…

تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه17ژوئیه2020

بازار صبح آسیا: بورس آمریکا کمی نفس می کشد. ثبات نرخ بیکاری انگلیس در ماه می معامله فرانک سوئیس یک تاد بالاتر در بازار صبح نقره: افزایش زیان های فلز سفید در بازار صبح   نفت خام: معامله پایین تر نفت پیش از داده هفتگی دکل نفتی بیکر هیوز به مدت 24 ساعت تا ساعت…