تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه16ژوئیه2020

  بازارها به صورت کلی پس از داده چین پایین تر معامله کردند. چین بهبود اقتصادی را تحت فشار دانست. معامله ین ژاپن بر پایه ضعیف تر در بازار امروز صبح ثبات نرخ بهره کلیدی بانک کانادا افزایش زیان های فرانک سوئیس در بازار آسیا   برگشت سود یورو در بازار صبح به مدت 24…

تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه14ژوئیه2020

  جهش like-for-like (معیاری برای بررسی رشد فروش) خرده فروشی BRC انگلیس در ماه ژوئن معامله فرانک سوئیس یک تاد پایین تر در بازار صبح نقره: برگشت سود فلز سفید در بازار آسیا صعود غیرمنتظره شاخص رضایت تجاری NAB استرالیا در ماه ژوئن   معامله یورو یک تاد پایین تر در بازار صبح به مدت…

تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه13ژوئیه2020

برگشت زیان های فرانک سوئیس در بازار صبح افت کمتر از برآورد نرخ بیکاری کانادا در ماه ژوئن معامله بالاتر ین ژاپن در بازار آسیا نقره: افزایش سود فلز سفید در بازار آسیا   افزایش سود یورو در بازار صبح به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ یورو دربرابر دلارآمریکا رشد 0.16%…

تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه09ژوئیه2020

  رشد غیرمنتظره بهای خانه سازی RICS انگلیس در ماه ژوئن معامله ین ژاپن یک تاد بالاتر در بازار صبح افت غیرمنتظره نرخ بیکاری سوئیس در ماه ژوئن برگشت سود دلاراسترالیا در بازار آسیا   افزایش سود یور در بازار صبح به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ یورو دربرابر دلارآمریکا رشد…

تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه08ژوئیه2020

رشد غیرمنتظره شاخص پیشروی اقتصادی ژاپن در ماه می افزایش زیان های فرانک سوئیس در بازار آسیا توسعه فعالیت تولیدی Ivey کانادا برای نخستین بار طی چهار ماه نقره: معامله بالاتر فلز سفید در بازار آسیا   کاهش برآورد اقتصادی اتحادیه اروپا برای منطقه یورو به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ…

تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه07ژوئیه2020

  معامله پایین تر دلارکانادا در بازار صبح معامله فرانک سوئیس بر پایه قوی تر در بازار امروز صبح افت شتابان هزینه سراسری خانوار ژاپن در ماه می بازار صبح آسیا: افزایش بورس آمریکا با رشد رضایت   افت شاخص عملکرد خدماتی AIG استرالیا در ماه ژوئن به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به…

تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه06ژوئیه2020

بازار صبح آسیا: اسلیپ دلارآمریکا، ثبات طلا معامله بالاتر دلاراسترالیا پیش از تصمیم گیری نرخ رزرو بانک این کشور نقره: برگشت سود فلز سفید در بازار آسیا برگشت سود ین ژاپن در بازار آسیا   نفت خام: معامله بالاتر نفت در بازار آسیا به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ نفت خام…

تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه03ژوئیه2020

  افزایش شاخص عملکرد ساخت و ساز AIG استرالیا در ماه ژوئن بازار صبح آسیا: بورس آمریکا با بهتر شدن گزارش مشاغل، در وضعیت شناور قرار گرفت. افت قیمت مصرف کننده سوئیس برای پنجمین روز پیاپی در ماه ژوئن رشد PMI خدماتی ژاپن در ماه ژوئن   بهبود رضایت مصرف کننده GFK انگلیس در ماه…

تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه02ژوئیه2020

  کاهش غیرمنتظره مازاد تجاری استرالیا در ماه می نقره: معامله فلز سفید برپایه ضعیف تر در بازار امروز صبح رشد غیرمنتظره شاخص رضایت مصرف کننده ژاپن در ماه ژوئن افت بهای مسکن انگلیس برای نخستین از سال 2012   افت غیرمنتظره شاخص مدیران خرید SVME سوئیس در ماه ژوئن به مدت 24 ساعت تا…

تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه01ژوئیه2020

بازار صبح آسیا: پیشرفت بیشتر بورس آمریکا به دنبال سهام فناوری کاهش اقتصادی کانادا بر مبنای ماهانه در ماه آپریل رشد خرده فروشی های واقعی سوئیس در ماه می آغاز افت سالانه خانه سازی ژاپن در ماه می   نفت خام: معامله بالاتر نفت پیش از داده هفتگی ذخیره نفتی EIA به مدت 24 ساعت…