تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه – 30 نوامبر 2018

  نفت خام: معامله بالای نفت خام پیش از شمارش هفتگی دکل نفتی بیکر هاگز رشد غیر منتظره نرخ بیکاری ژاپن در ماه اکتبر اعتبار وام مسکن انگلیس رشد غیر منتظره تا سقف 9 ماه در ماه اکتبر داشت شاخص اطمینان مصرف کننده حوزه یورو تا کف 20 ماه در ماه نوامبر افت داشت معامله…

تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه – 29 نوامبر 2018

  افزایش صعودهای یورو در بازار صبح معامله نسبتا بالای دلار استرالیا در بازار صبح خرده فروشی ژاپن با بالاترین سرعت طی ده ماه در ماه اکتبر بالا رفت نفت خام: برگشت زیان های نفت خام در بازار آسیا معامله بالای استرلینگ در بازار آسیا به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ…

تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه – 28 نوامبر 2018

  بازارها منتظر سخنرانی امشب ژروم پاول، ریاست فدرال رزرو ترامپ بار دیگر فدرال رزرو را پیش از سخنرانی پاول مورد انتقاد قرار داد ترزا می هشدار داد که خطراتی در عدم توافق برکسیت وجود دارد نفت خام: معامله نسبتا پایین نفت خام پیش از داده موجودی نفت خام EIA معامله یورو یک تاد پایین…

تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه – 27 نوامبر 2018

  برگشت زیان های دلار استرالیا در بازار آسیا معامله ین ژاپن یک تاد بالاتر در بازار صبح برگشت صعودهای فرانک سوئیس در بازار صبح کاهش سود صنعتی چین برای ششمین ماه افزایش زیان های دلار کانادا در بازار آسیا به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ دلارآمریکا دربرابر دلار کانادا رشد…

تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه – 26 نوامبر 2018

نفت خام: معامله بالای نفت خام در بازار آسیا نقره: معامله قوی فلز سفید در بازار امروز صبح طلا: برگشت زیان های فلز زرد در بازار صبح برگشت زیان های دلار استرالیا در بازار آسیا افزایش تورم کانادا در ماه اکتبر به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ دلارآمریکا دربرابر دلار کانادا…

تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه – 23 نوامبر 2018

افت بیش از میزان برآورد شاخص اطمینان مصرف کننده حوزه یورو در ماه نوامبر رشد کمتر از میزان پیش بینی شده تولید صنعتی سوئیس در سه ماهه سوم 2018 افت سفارشات ابزار ماشینی ژاپن در ماه اکتبر برگشت زیان های دلار استرالیا در بازار آسیا معامله پوندبرتانیا یک تاد بالاتر در بازار صبح به مدت…

تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه – 22 نوامبر 2018

  پیشروی شاخص قیمت مصرف کننده داخلی ژاپن در ماه اکتبر معامله فرانک سوئیس یک تاد بالاتر در بازار آسیا OECD( سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بین الملل): عدم توافق برکسیت تأثیرمنفی روی رشد اقتصادی انگلیس میگذارد برگشت صعودهای دلاراسترالیا در بازار صبح   طلا: معامله قوی فلز زرد در بازار صبح به مدت 24…

تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه – 21 نوامبر 2018

  معامله نسبتا بالای دلارکانادا در بازار امروز صبح برگشت زیان های دلار استرالیا در بازار آسیا طلا: معامله پایین فلز زرد در بازار آسیا نقره: معامله ضعیف فلز سفید در بازار امروز صبح معامله یورو یک تاد بالاتر در بازار آسیا به مدت 24 ساعت تا ساعت23 به وقت گرینویچ یورو دربرابر دلارآمریکا افت…

تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه – 19 نوامبر 2018

  کشورهای آسیایی همچنان کاهش رشد را در سه ماهه سوم گزارش می دهند. رشد شاخص قیمت مصرف کننده حوزه یورو در ماه اکتبر، بالاترین سطح شاخص از دسامبر 2012 توسعه فراتر از حدبرآورد واحدهای تولیدی کانادا در ماه دسامبر گزارش کسری تجاری ژاپن در ماه اکتبر معامله فرانک سوئیس یک تاد پایین تر در…

تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه – 16 نوامبر 2018

معامله بالای بازارهای سهام آسیا، سطح پیشرفت گفت و گوهای تجاری آمریکا-چین مشخص نیست افت غیرمنتظره خرده فروشی انگلیس در ماه اکتبر افت فروش مسکن کانادا در ماه اکتبر برگشت صعودهای انجام شده دلار استرالیا در بازار آسیا افزایش صعودهای انجام شده ین ژاپن در بازار صبح به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به…