تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه15ژون2020

  روند نزولی و شتابان اقتصاد انگلیس در ماه آپریل معامله فرانک سوئیس یک تاد بالاتر در بازار آسیا معامله دلارکانادا برپایه ضعیف تر در بازار امروز صبح نقره: افزایش زیان فلز سفید در بازار صبح   سقوط تولید صنعتی ژاپن در ماه آپریل به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ دلارآمریکا…

تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه12ژون2020

  معامله پایین تر دلاراسترالیا در بازار صبح ادامه زیان یورو در بازار صبح معامله ین ژاپن یک تاد پایین تر در بازار صبح برگشت سود فرانک سوئیس در بازار آسیا     نفت خام: معامله پایین تر نفت پیش از داده هفتگی دکل نفتی بیکر هیوز به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به…

تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه11ژون2020

  افزایش برآوردهای تورم مصرف کننده استرالیا در ماه ژوئن برگشت سود فرانک سوئیس در بازار صبح معامله ین ژاپن یک تاد بالاتر در بازار آسیا بازار صبح آسیا: ترکیب سهام آمریکا، فدرال رزرو بار دیگر نرخ های پایین را تأیید میکند.   نفت خام: برگشت سود نفت در بازار آسیا به مدت 24 ساعت…

تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه10ژون2020

  رشد رضایت مصرف کننده وست پک استرالیا در ماه می صعود نرخ بیکاری سوئیس در ماه می معامله بالاتر پوند بریتانیا در بازار صبح اسلاید قیمت تولید کننده ژاپن در ماه می   معامله دلارکانادا برپایه قوی تر در بازار امروز صبح به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ دلارآمریکا دربرابر…

تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه05ژون2020

نقره: معامله فلز سفید برپایه ضعیف تر در بازار امروز صبح صعود PMI ساخت و ساز مارکیت انگلیس در ماه می ثبات نرخ بهره کلیدی بانک مرکزی اروپا سقوط هزینه سراسری خانوارژاپن در ماه آپریل   نفت خام: معامله پایین تر نفت پیش از داده هفتگی دکل نفتی بیکر هیوز به مدت 24 ساعت تا…

تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه04ژون2020

  صعود PMI خدمات مارکیت انگلیس در ماه می بانک کانادا منتظر تغییر نرخ بهره کلیدی خود است. کاهش کمتر از برآورد مازاد تجاری استرالیا در ماه آپریل. طلا: معامله فلز زرد برپایه قوی تر در بازار امروز صبح     نفت خام: افزایش زیان های نفت در بازار آسیا به مدت 24 ساعت تا…

تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه03ژون2020

روند نزولی اقتصاد استرالیا در سه ماهه نخست. معامله ین ژاپن برپایه قوی تر در بازار امروز صبح سقوط سنگین خرده فروشی های واقعی سوئیس در ماه آپریل افت بهای خانه سازی ملی انگلیس در ماه می     نفت خام: معامله پاین تر نفت پیش از داده هفتگی ذخیره نفتی EIA به مدت 24…

تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه0202ژون2020

  افزایش مازاد حساب جاری استرالیا در سه ماهه نخست 2020 صعود PMI تولید مارکیت کانادا در ماه می نقره: معامله پایین تر فلز سفید در بازار آسیا تظاهرات آمریکا وارد هفتمین شب می شود، ترامپ موضوع استقرار نیروی نظامی را مطرح کرد.   نفت خام: معامله بالاتر نفت پیش از داده هفتگی موجودی API…

تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه29می2020

  معامله بالاتر فرانک سوئیس در بازار آسیا افت تولید صنعتی ژاپن در ماه آپریل نقره: معامله فلز سفید برپایه قوی تر در بازار امروز صبح ثبات اعتبار بخش خصوصی استرالیا در ماه آپریل   نفت خام: معامله پایین تر نفت پیش از داده هفتگی دکل نفتی بیکر هیوز به مدت 24 ساعت تا ساعت…

تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه28می2020

  صعود برآوردهای بررسی ZEW سوئیس در ماه می معامله دلارکانادا یک تاد بالاتر در بازار صبح معامله دلاراسترالیا برپایه مثبت در بازار امروز صبح نقره: ادامه سود فلز سفید در بازار اسیا   طلا: برگشت زیان های فلز زرد در بازار آسیا به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ طلا دربرابر…