تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه27می2020

  ادامه زیان های دلاراسترالیا در بازار آسیا نقره: معامله بالاتر فلز سفید در بازار آسیا افزایش تراز خرده فروشی های بررسی تجارت توزیع CBI انگلیس در ماه می برگشت سود یورو در بازار صبح   معامله دلارکانادا یک تاد پایین تر در بازار آسیا به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ…

تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه26می2020

  سقوط خرده فروشی های کانادا در ماه مارچ رشد تولید صنعتی سوئیس در سه ماهه نخست 2020 افت شاخص پیشروی ژاپن در ماه مارچ بازارهای سرمایه باوجود تنش های بین آمریکا و چین بالا می رود.   طلا: معامله فلز زرد برپایه قوی تر در بازار امروز صبح به مدت 24 ساعت تا ساعت…

تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه21می2020

افت غیرمنتظره PMI تولید بانک مشترک المنافع استرالیا در ماه می نقره: معامله پایین تر فلز سفید در بازار صبح روند کند تورم قیمت مصرف کننده انگلیس در ماه آپریل گزارش کسری تجارت کالایی ژاپن در ماه آپریل   ادامه زیان های فرانک سوئیس در بازار صبح به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به…

تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه20می2020

  افت شاخص پیشروی وست پک استرالیا در ماه می نقره: معامله فلز سفید برپایه قوی تر در بازار امروز صبح برگشت زیان های فرانک سوئیس در بازار آسیا معامله دلارکانادا یک تاد بالاتر در بازار صبح   اسلاید تولید صنعتی ژاپن در ماه مارچ به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ…

تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه18می2020

  افت GDP ژاپن در سه ماهه نخست 2020 معامله بالاتر فرانک سوئیس در بازار آسیا نقره: معامله بالاتر فلز سفید در بازار صبح معامله دلارکانادا برپایه قوی تر در بازار امروز صبح   نفت خام: معامله نفت برپایه قوی تر در بازار امروز صبح به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ…

تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه15می2020

  انتظار می رود که افت در خرده فروشی آمریکا در ماه آپریل بدتر شده باشد. معامله فلت یورو در بازار آسیا افت شاخص قیمت تولیدکننده ژاپن در ماه آپریل معامله دلاراسترالیا برپایه ضعیف تر در بازار امروز صبح   افت قیمت واردات و تولیدکننده سوئیس در ماه آپریل به مدت 24 ساعت تا ساعت…

تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه14می2020

ادامه سود ین ژاپن در بازار صبح برگشت زیان های دلارکانادا در بازار آسیا جهش نرخ بیکاری استرالیا تا سقف 5سال در ماه آپریل نقره: معامله فلز سفید برپایه ضعیف تر در بازار صبح     تضعیف اقتصادی انگلیس با بیشترین سرعت در سه ماهه نخست به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت…

تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه12می2020

  معامله پایین تر دلارکانادا در بازار آسیا معامله فرانک سوئیس برپایه ضعیف تر در بازار امروز صبح ادامه سود ین ژاپن در بازار صبح معامله پایین تر پوند بریتانیا در بازار صبح   نفت خام: معامله پایین تر نفت پیش از داد ه هفتگی موجودی نفتی API به مدت 24 ساعت تا ساعت 23…

تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه11می2020

نقره: ادامه سود فلز سفید در بازار صبح برگشت زیان های یورو در بازار آسیا افت بهای مسکن هالیفاکس انگلیس در ماه آپریل رشد کمتر از برآورد نرخ بیکاری کانادا در ماه آپریل   افت PMI خدماتی بانک Jibun جیبون ژاپن در ماه آپریل به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ دلارآمریکا…

تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه06می2020

  بازار صبح آسیا: بیشترین کاهش در مشاغل خصوصی آمریکا سقوط شاخص عملکرد خدماتی AIG استرالیا در ماه آپریل کاهش بالای PMI ساخت و ساز مارکیت انگلیس از سال 1997 در ماه آپریل معامله دلارکانادا برپایه قوی تر در بازار امروز صبح   افت بیش از حدبرآورد خرده فروشی های حوزه اروپا در ماه مارچ…