تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه –09ژانویه2020

  معامله پایین فرانک سوئیس در بازار صبح رشد شاخص بهای مسکن هالیفاکس انگلیس در دوره ماهیانه اکتبر-دسامبر 2019 افزایش کمتر از برآورد مازاد تجاری استرالیا در ماه نوامبر افت برآورد شده شاخص رضایت مصرف کننده حوزه یورو در ماه دسامبر       طلا: معامله بالای فلز زرد در بازار صبح به مدت 24…

تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه –08ژانویه2020

ادامه صعودهای دلارآمریکا در پی داده مثبت آمریکا درحالیکه دلاراسترالیا افت دارد. صعود شاخص رضایت مصرف کننده ژاپن در ماه دسامبر رشد شاخص قیمت مصرف کننده سوئیس برای نخستین بار طی سه ماه در ماه دسامبر معامله بالای دلارکانادا در بازار صبح صعود تورم حوزه یورو به سقف 6ماه در ماه دسامبر به مدت 24…

تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه –07ژانویه2020

رشد غیرمنتظره PMI خدماتی انگلیس برای چهارمین ماه پیاپی در ماه دسامبر معامله دلاراسترالیا یک تاد پایین تر در بازار صبح افت غیرمنتظره PMI خدماتی ژاپن در ماه دسامبر رشد سریعتر از برآورد اولیه PMI خدماتی حوزه یورو در ماه دسامبر نفت خام: معامله پایین نفت پیش از داده هفتگی موجودی نفتی API به مدت…

تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه –06ژانویه2020

رشد غیرمنتظره PMI خدماتی استرالیا در ماه دسامبر افت فراتر از برآورد فعالیت بخش تولید ژاپن در ماه دسامبر افزایش PMI تولید SVME سوئیس در ماه دسامبر نقره: معامله فلز سفید بر پایه قوی تر در بازار امروز صبح صعود بیش از میزان برآورد تورم آلمان در ماه دسامبر به مدت 24 ساعت تا ساعت…

تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه –02ژانویه2020

ادامه زیان های ین ژاپن در بازار امروز صبح معامله دلارکانادا برپایه منفی در بازار آسیا ادامه زیان های فرانک سوئیس در بازار صبح نقره: معامله فلز سفید برپایه ضعیف تر در بازار امروز صبح ادامه زیان های پوند در بازار صبح به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ پوند دربرابر دلارآمریکا…

تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه –31دسامبر2019

معامله بالای دلاراسترالیا در بازار صبح رشد غیرمنتظره بارومتر اقتصادی KOF سوئیس در ماه دسامبر ادامه صعودهای ین ژاپن در بازار آسیا افزایش مجوزهای رهن BBA انگلیس تا بالاترین سطح طی سه سال در ماه نوامبر نفت خام: معامله پایین نفت در بازار آسیا به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ نفت…

تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه –30دسامبر2019

معامله بالای ین ژاپن در بازار صبح صعود غیرمنتظره شاخص برآوردهای اقتصادی ZEW سوئیس در ماه دسامبر ادامه صعودهای دلارکانادا در بازار آسیا معامله دلاراسترالیا بر پایه مثبت در بازار امروز صبح معامله بالای یورو در بازار آسیا به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ یورو دربرابر دلارآمریکا رشد 0.75% داشت و…

تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه –20دسامبر2019

افت مازاد تجاری سوئیس برای دومین ماه پیاپی در ماه نوامبر معامله بالای دلاراسترالیا در بازار صبح نقره: معامله فلز سفید برپایه ضعیف تر در بازار امروز صبح رشد بیش از میزان برآورد شاخص قیمت مصرف کننده ژاپن در ماه نوامبر معامله یورو یک تاد پایین تر در بازار آسیا به مدت 24 ساعت تا…

تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه –19دسامبر2019

کاهش غیرمنتظره نرخ بیکاری استرالیا در ماه نوامبر صعود شاخص قیمت مصرف کننده کانادا در ماه نوامبر معامله فرانک سوئیس یک تاد بالاتر در بازار آسیا کانادا: رشد تورم تا رقم 2% در ماه نوامبر همچنانکه افت بهای انرژی گذشته کم می شود. خلاصه اخبار بازار: استیضاح ترامپ اهمیتی برای بازارها ندارد. ترامپ سومین رئیس…

تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه –18دسامبر2019

افت شاخص پیشروی وست پک استرالیا در ماه نوامبر کاهش فروش تولید کانادا در ماه اکتبر ثبات نرخ بیکاری ILO انگلیس در کف 45 سال در سه ماهه پایانی با اکتبر افزایش کمتر از میزان برآورد کسری تجاری ژاپن در ماه نوامبر طلا: معامله نسبتا بالای فلز زرد در بازار آسیا به مدت 24 ساعت…