مشتریان موفقمشتریان موفق پی سی م بروکرز

بروکر فارکس برای ایرانیان، حساب موفق ترین مشتری بورس دبی

DateFund Balance(Dollar)% Return On Fund
Opening Balance4,600,000.00
April5,156,307.2012.09
May10,336,261.9813.76
June14,635,349.50(19.82)
July34,386,531.9670.02
August61,770,173.56129.93
September54,237,733.98(83.67)
October99,897,707.4024.96
November113,940,203.4013.00
Total113,940,203.40160.94

نمودار دارائی حساب در آخر هر ماه

نمودار دارایی پی سی ام بروکرز