مشتریان موفقمشتریان موفق پی سی م بروکرز

یکی از پرسودترین حساب ها در سال 2011 بروکر فارکس برای ایرانیان

 

WEEKSDATEEQUITYP&L% OF RETURNDEPOSITWITHDRAWAL
O pening Balance24 .08.20119 ,949.009 ,949.00
1 st Week26 .08.201110 ,369.58420 .584 .23
2 ndWeek02 .09.201111 ,105.18735 .607 .40
3 rdWeek09 .09.20119 ,281.18-624.00-7.311 ,200.00
4 th Week16 .09.20119 ,956.58675 .407 .72
5 th Week23 .09.20119 ,334.58578 .007 .221 ,200.00
6 th Week30 .09.20119 ,609.781 ,675.2024 .211 ,400.00
7 th Week07 .10.201127 ,463.784 ,761.0048 .1215 ,893.002 ,800.00
8 th Week14 .10.201122 ,597.78-2,866.00-12.072 ,000.00
9 th Week21 .10.201121 ,980.783 ,283.0012 .823 ,900.00
10 th week28 .10.201131 ,120.789 ,140.0073 .00
11 th Week04 .11.201131 ,120.785 ,000.00
12 th week11 .11.201126 ,105.78-15.00-0.18
Total17 ,763.78165 .1625 ,842.0017 ,500.00

کل سود حساب در مدت 12 هفته=165.16درصد
در صد سود سالانه =715.70 % (در صورتی که این پرفورمنس 12 هفته ای به همین منوال ادامه پیدا کند).  

(نمودار دارائی حساب در آخر هر هفته(به دلار
client